12. skupina armád:

9. armáda – dělostřelecká aktivita XIX. sboru se zdvojnásobila a nyní se potýkal s nedostatkem střeliva. Jednotky 29. pěší divize v Bourheimu s podporou záloh a bitevních letadel odrazily silný nepřátelský protiútok. Obklíčené oddíly 116. pluku v Koslaru byly zásobovány letecky. Generálmajor R. McLain, velitel XIX. sboru, vydal rozkaz pokračovat v postupu směrem k řece Roer v jedné linii.

1. armáda – U VII. sboru 104. pěší divize postupovala přes Weisweiler a obsadila Frenz. Pěší jednotka od taktické skupiny „Richardson“ za palebné podpory tanků postoupila k hradu Frenzerburg, ale tento středověký hrad se jí nepodařilo dobýt. 4. pěší upevnila svoje pozice v Huertgenském lese – 12. pluk zaujmul postavení severně a západně od Huertgenu a zajišťoval jižní křídlo 22. pluku. V. sbor – 121. pluk 8. pěší, posílen jedním praporem od 13. pluku, pokračoval v útoku na Huertgen. Podařilo se mu vytlačit Němce z lesa, ale byl zastaven nepřátelskou palbou mezi lesem a vesnicí.

3. armáda – U XX. sboru bojové uskupení A 10. obrněné převzalo zónu 358. pluku, který se vrátil k 90. pěší a zůstal v záloze na obranném postavení. Bojové uskupení B s menšími potížemi rozšířilo severní křídlo sboru na východ směrem k řece Sáře. 95. pěší pokračovala v postupu severovýchodním směrem. Divize pronikla Maginotovou linií. Její operační zóna se prodloužila k jihu a zahrnovala i zalesněný masiv Bois de Kerfent. Německá posádka pevnosti Fort Verdun se vzdala jednotkám 5. pěší divize. Přední oddíly 80. pěší se přiblížily k St. Avoldu, kde se setkaly se silnou obranou německých zadních vojů. Bojové uskupení A 6. obrněné divize se probíjelo skrz les Forét de Puttelange, ale po opuštění lesa se dostalo do těžké palby a bylo donuceno ustoupit zpět. Bojové uskupení B s pomocí pěších jednotek čistilo prostor v okolí Maderbachu, ale rozbahněný terén nedovolil tankům větší manévrovatelnost. Německé zajišťovací jednotky zadržovaly z Honskirchu postup 328. pluku 26. pěší. Jednotky 4. obrněné divize začaly s koordinovaným útokem bojového uskupení B východně od řeky Sáry směrem k další nepřátelské obranné linii vedoucí podél hlavní silnice Wolfskirchen – Eywiller – Durstel. Postup obou taktických skupin byl zpomalen řadou rozvodněných potoků. Bojové uskupení A překročilo řeku Sáru a přes týlovou zónu bojového uskupení B postupovalo východním směrem.

6. skupina armád:

7. armáda – XV. sbor byl stále pod silným nepřátelským tlakem ze severu. VI. sbor zastavil postup jednotek 100. divize a nasměroval je k podpoře sil XV. sboru. 3. pěší vyrazila z Vosges na Alsaskou planinu. 103. pěší divize dobyla Steige a Ville, důležitá místa na řece Giessen.