12. skupina armád:

9. armáda – 29. pěší pokračovala v bojích o Bourheim a vyslala část 116. pluku do Koslaru, kde se ale tyto jednotky dostaly do obklíčení.

1. armáda – VII. sbor – 104. pěší rozšířila prostor u Weisweileru a vyčistila západní část údolí řeky Inde. Taktická skupina „Richardson“ obsadila Wilhelmshoehe, ale utrpěla těžké ztráty, když se pokoušela projít otevřeným terénem Roerské planiny k hradu Frenzers– burg. Jednotkám 16. pluku 1. pěší se přes podporu dvou tanků nepodařilo postoupit k hlavní silnici Weisweiler – Langerwehe. 18. pluk se probojoval ke kótě č. 203, asi kilometr jihozápadně od Merberichu. Vojáci 8. pluku 4. pěší divize a tanky bojového uskupení R 5. obrněné divize dorazili asi na kilometr od okraje Hürtgenského lesa. Obrněná vozidla zaútočila směrem na Hürtgen, ale zastavily je miny a krátery, které tanky nedokázaly překonat.

3. armáda – XX. sbor začal postupovat k řece Sáře. Prapory 359. a 357. pluku dosáhly Oberesch, necelých šest kilometrů od řeky Sáry. 358. pluk stáhlo velení do zálohy, neboť jeho jednotky byly naprosto vyčerpané. Jednotky 377. a 378. pluku 95 pěší za podpory dělostřelectva 5. pěší divize a III. sboru překročily řeku Nied, zaútočily na opevnění Maginotovy linie. Nepřítel ustoupil a obsadil Boulay, Momerstroff, Narbefontaine a Hallering. U XII. sboru útočila 80. pěší divize ve spolupráci s 42. jízdní průzkumnou squadronou. Tři pluky s podporou tanků prorazily východně od St. Avoldu hlavní nepřátelskou obrannou linii. 6. obrněná divize, posílená částí 134. pluku vyrazila k říčce Maderbach, ale její postup značně komplikovala nejen nepřátelská palba, ale i bahno, krátery a minová pole. Bojové uskupení B útočilo směrem na Puttelange a vyslalo část svých tanků k Maderbachu a Remeringu. Bojové uskupení A s pomocí bitevních letadel dobylo Valette. Rota G 101. pluku od 26. pěší zlikvidovala opěrné body v lesích Bois de Bonnefontaine. Rota K se marně pokoušela vyčistit severní okraj lesa. Bojové uskupení B 4. obrněné odrazilo německý protiútok. Chystalo se pak obnovit pozdě odpoledne útočné akce.

6. skupina armád:

7. armáda – U XV. sboru se jednotkám od 44. pěší a 106. jízdní mechanizované skupiny podařilo zastavit nepřátelskou kolonu přesunující se k Schalbachu. Francouzké obrněné jednotky pokračovaly ve vyčišťovacích akcích v oblasti Strasbourgu. Pluky 79. a 45. pěší upevnily svoje pozice severně a severozápadně od Strasbourgu. Bojové uskupení A plukovníka Charlese H. Karlstadta 14. obrněné divize navázalo nedaleko Shirmecku kontakt s jednotkami 3. pěší. VI. sbor – 100. pěší divize, na severním křídle sboru, postoupila ke Grandfontaine. 36. pěší obklíčila a obsadila St. Marie a získala kontrolu nad hlavními silnicemi vedoucí do Selestatu a Ribeauville.