12. skupina armád: 1. armáda – U VII. sboru obsadila 104. pěší Puetzlohn a postoupila do Weisweileru, kde sváděla boje dům od domu. Taktická skupina „Richardson“ podplukovníka W. B. Richardsona, sestavená z tankového oddílu 3. obrněné divize a praporu pěchoty od 47. pluku, postupovala směrem na Huecheln, Wilhelmshoehe a hrad Frenzenburg. Skupina po odstranění minového pole dobyla Huecheln. 18. pluk 1. pěší pokračoval v postupu k Langerwehe, jeho část dosáhla Schoethalu, ale nepodařilo se jí dobýt kótu č. 303. V oblasti V. sboru usiloval 121. pluk 8. pěší o dosažení cípu lesa na dohled od Hürtgenu. Během těchto bojů ztratil pluk 600 mužů. K urychlení postupu dostalo bojové uskupení R 5. obrněné rozkaz přesunout se podél hlavní silnice Germeter – Hürtgen, ale tu pěšáci 121. pluku nestačili vyčistit, tak musely tanky postupovat údolím Weisser Weh.

3. armáda – XX. sbor udržoval 358. pluk 90. pěší v útocích na obrannou linii v Orcholzu. Vojáci 3. praporu postupovali na Tettingen a Butzdorf, kde je nepřátelský protiútok zastavil. Část jednotky byla ve vesnici obklíčena. 2. prapor, posílený jednotkami 1. praporu, prorazil do Oberleukenu, ale nedařilo se mu vytlačit nepřítele. XII. sbor použil tanky a dělostřeleckou palbu, aby pomohly 1. praporu 134. pluku 35. pěší dobýt Hilsprich. Jednotky 328. pluku 26. pěší divize sváděly boje s nepřátelskými zadními voji na linii Vittersbourg – Alt– willer. 101. pluk se marně snažil za cenu těžkých ztrát dobýt opěrné body v centru hustě zalesněné pahorkatiny Bois de Bonnefontaine. Bojové uskupení B 4. obrněné překročilo dvěmi kolonami řeku Sáru v Romelfingu a Gosselmingu v zóně XV. sboru a stočilo se na severovýchod. Severní kolona dobyla německé pozice na výšinách západně od Postroffu, jižní kolona prorazila obranu v Kirbergu, postoupila a potom sváděla pouliční boje v Baerendorfu.

6. skupina armád: Skupina pronikla nepřátelskou linií podél Vosges. Generál Eisen– hower přiletěl na inspekční cestu frontové linie 6. skupiny armád, kde se na poradě velitelů rozhodlo o dalších plánech postupu. Jednotky vyčistí západní břeh řeky Rýn a pokusí se jej přejít. Sedmá armáda se stočí na sever a podpoří Třetí armádu. První francouzská armáda zredukuje Colmarskou kapsu a nepřátelská předmostí na západním břehu řeky Rýn. Změní se hranice mezi 12. a 6. skupinou armád.

7. armáda – XV. sbor si uvědomil, že francouzské obrněné jednotky ve Strasbourgu by se mohly dostat do potíží, jestliže je nepodpoří pěchota. Němci zvýšili aktivitu v oblasti severně od Sarrebourgu. U VI. sboru předsunuté jednotky 3. pěší divize dosáhly Rothau. 103. pěší pokračovala v obchvatném manévru proti Steige a jihozápadně od něj obsadila Lubine. 142. pluk - úderná jednotka 36. pěší - postoupil k Ban-de-Lavelinr a La Croix-aux-Mines.