Obrana německých jednotek na linii podél řeky Mark se zhroutila pod údery 49. britské a 104. americké pěší divize, ale několik silných opěrných bodů Němci udrželi.

8. britský sbor – bojové uskupení A 7. americké obrněné pokračovalo ve vyčišťování severozápadního břehu průplavu du Nord a obsadilo Horik a Ospel.

12. skupina armád:

1. armáda – U V. sboru překročil 112. pluk 28. pěší divize řeku Kall a dobyl Kommerscheid a Schmidt, ale jednotky 110. a 109. pluku postoupily jen o několik desítek metrů. Městečko Schmidt leželo na hlavní nepřátelské zásobovací cestě v Lammers– dorfském koridoru. 109. pluk se pokusil obejít minové pole, vytvořil asi míli hluboký výběžek v zalesněné rovině mezi říčkou Weisser Weh a hlavní silnicí Huertgen – Germeter, ale podél říčky Němci svoje pozice udrželi. Postup 110. pluku bez přímé dělostřelecké podpory byl německou palbou zastaven a některé jednotky donuceny ustoupit. Z jedné útočné roty zbylo 42 mužů.

3. armáda – jednotky XX. a XII. sboru dostaly rozkaz k ofenzivě. XX. sbor má eliminovat nepřítele v Metách, zabezpečit přechody přes řeku Sáru (Saare) v oblasti Saarburgu a podle rozkazu pokračovat v ofenzivě na severovýchod. XII. sbor zaútočí mezi 5. a 8. listopadem, zmocní se Faulquemontu, zabezpečí předmostí západně od řeky Rýn mezi Oppenheimem a Mannheimem a pokusí se postoupit do oblasti Darmstadtu. XX. sbor – 3. jízdní mechanizovaná skupina vyrazila vpřed a v noci zničila nepřátelskou jednotku v Berg-sur Moselle západně od řeky Mosely.

6. skupina armád:

1. francouzská armáda – 3. alžírská pěší divize útočila směrem na Gerardmer, narazila ale na silný odpor.