12. skupina armád – Generál Bradley vydal rozkaz 9., 1. a 3. armádě k přípravě postupu k řece Rýn. 9. a 1. armáda mají začít s ofenzivou 5. listopadu a 3. armáda 10. listopadu.

1. armáda - V závěrečných bojích o Cáchy utrpěli Němci těžké ztráty. Ve 12.05 se velitel posádky Cách vzdal Američanům. Vojáci 3. praporu 26. pluku se přiblížili k velkému protileteckému bunkru na severním konci ulice Lousberg Strasse. Velitel praporu podplukovník Corley vydal rozkaz baterii 155mm děl, aby jej přímou palbou zničila. Po několika salvách se objevil německý parlamentář s bílou vlajkou. Jak se později ukázalo, v tomto bunkru měl stanoviště plukovník Gerhard Wilck, německý velitel obrany města, který vyšel i se svým štábem za parlamentářem. Německý plukovník podepsal krátce po poledni kapitulaci na velitelství 3. praporu za přítomnosti brigádního generála B. G. Taylora, zástupce velitele 1. pěší divize. Wilck vydal jednotkám rozkaz složit zbraně. Ve svém deníku napsal: „Američané nás svými 155 mm děly začali vytlačovat z každého domu, je čas vzdát se.“

Skončila bitva o první větší německé město. Jednotky 1. pěší divize zajaly 5 637 nepřátel, z toho 3 473 uvnitř města. V bojích o město vystřílelo 86 amerických dělostřeleckých baterií v průměru 9 300 nábojů denně.

6. skupina armád:

7. armáda – U XV. sboru zahájila 79. pěší útok na výšiny východně od lesa Forét de Parroy s 313. plukem vlevo, 315. plukem v centru a 314. plukem vpravo. Postup jednotek zdržoval silný odpor Němců. U VI. sboru vstoupil 179. pluk 45. pěší do Brouveleurs poté, co hlavní nepřátelské síly ustoupily. Vojáci sedmého pluku 3. pěší divize obsadili Domfaing a pokračovali k St. Dié. 15. pluk postupoval jižně od Brouveleurs a podporoval jednotky 45. pěší. 36. pěší divize posilovala svoje pozice v oblasti východně od Bruyéres.