Na konferenci v Bruselu, vydal generál Eisenhower prozatímní instrukce k další ofenzívě. 21. skupina armád má přednostně otevřít přístav v Antverpách. 2. britská armáda se bude připravovat k postupu jihovýchodně mezi řekami Másou (Meuse) a Rýnem (Rhine) a podporovat americký postup přes řeku Rýn. Začátek postupu byl naplánován na 10. listopadu. 1. americká armáda by měla překročit Rýn v oblasti Kolína na Rýnem (Cologne) mezi 1. a 5. listopadem. Americká 9. armáda bude krýt severní křídlo 1. armády při postupu k Rýnu a pomoci jí při obklíčení a vyčištění Porúří. 3. americká armáda bude krýt pravé křídlo 1. armády, neprovádět žádné ofenzivní operace do té doby, než bude mít dostatečnou logistickou podporu.

12. skupina armád:

1. armáda – generálmajor Raymond S. McLain vystřídal nemocného generálmajora Corletta ve velení XIX. sboru. Němci se usilovně snažili prorazit obklíčení Cách. V noci z 18. na 19. se pokusili o průlom v okolí kopce Ravels za pomoci jednotek 3. divize pancéřových granátníků, které zaútočily zvenčí na postavení 18. pluku. I tento pokus ztroskotal. Velitel VII. sboru generálmajor Collins rozhodl posílit jednotky 18. pluku dvěma pěšími prapory 26. pluku, jedním tankovým a jedním praporem obrněné pěchoty od 3. obrněné divize (taktická skupina „Hogan“), aby znemožnily spojení německých sil nedaleko Eilendorfu a zaútočily na Lousberg a Laurensberg tři kilometry severozápadně od Cách. Zbytek 26. pluku obsadil vyvýšeninu Observatory a systematicky čistil střed města. Jeden prapor 110. pluku 28. pěší byl přesunut z pásma V. sboru, aby posílil jednotky 1. pěší divize a uzavřel mezeru mezi 26. plukem ve městě a 1106. ženijním praporem jižně od města.

6. skupina armád:

7. armáda – VI. sbor – jednotky 36. pěší divize prolomily obranu Bruyéres a vyčistily podstatnou část města. Nově nasazená 44. pěší divize (generálmajor Robert L. Spragins) postoupila do oblasti Lunéville. Jednotky 45. a 36. pěší divize se přibližovaly k Bruyéres, ale zpomaloval je zesilující odpor Němců.