Bojové uskupení B americké 7. obrněné vybudovalo předmostí na silnici Deurne – Venray a připravovalo se překročit bažinatou oblast Peel v jihovýchodní části Nizozemska.

12. skupina armád:

1. armáda - v 16.15 se setkaly průzkumné hlídky 119. pluku 30. pěší XIX.sboru s jednotkami 18. pluku 1. pěší VII. sboru u Wuerselenu, v okolí kopce Ravels (kóta č. 194) a tím dokončila 1. armáda obklíčení Cách. Němci se znovu pokoušeli probít z obklíčeného města. Několik jejich útoků bylo namířeno proti postavení 99. samostatného pěšího praporu, který držel zátarasy na hlavní silnici Cáchy – Wuerselen. Němci totiž okamžitě reagovali na uzavření mezery a v noci z 16. na 17. se snažili zátarasy na silnici prorazit. U XIX. sboru pokračoval 116. pluk 29. pěší v dobývání Wuerselenu. 30. pěší divize - 119. pluk útočil po obou březích řeky Wurm jižním směrem. Jednotky 120. a 177. pluku zahájily omezený útok ve svých sektorech. 16. pluk 1. pěší stabilizoval své pozice v oblasti Eilendorfu.

6. skupina armád:

7. armáda – Jednotky 45. a 36. pěší postupovaly proti silnému odporu, přiblížily se k Bruyéres a zatlačovaly nepřítele z jihu přes Laval.

1. francouzská armáda – 2. fr. sbor – 3. alžírská pěší a 1. fr. obrněná divize společně útočily proti silnému odporu ve snaze prorazit nepřátelskou linii v prostoru Vosges a postoupit k výšinám východně od řeky Moselotte.