Britská 21. skupina armád byla posílena o americkou 104. pěší divizi. Divize se připojila k 1. britskému sboru 1. kanadské armády v sektoru přístavu Antverpy.

12. skupina armád:

9. armáda – VIII. sbor posílila 9. obrněná divize generálmajora Johna W. Leonarda, která se nedávno vylodila na kontinent.

1. armáda – U XIX. sboru se 116. pluk Philipa R. Dwyera od 29. pěší s podporou tanků od 2. obrněné divize pokusil dokončit obklíčení Cách. Jednotky zvolily frontální útok, ale postoupili jen asi o 1000 metrů. Vznikl nový plán útoku na město ve spolupráci se VII. sborem. Třetí prapor 26. pluku od 1. divize získal většinu území na kopci Observatory Hill severně od Cách. S podporou minometné palby prapor obnovil boje o budovy kolem parku a o hotel Kurhaus a Quellenhof, ale nepřátelská obrana odrážela všechny útoky. Silné zdi hotelu Quellen〜hof odolávaly minometné palbě, tak velitel praporu povolal 155 mm kanony, aby přímou palbou rozstřílely budovu. Na severním okraji parku odráželi Američané protiútoky a později byli donuceni ustoupit pod tlakem německé pěchoty, která zaútočila s podporou děl. 16. pluk plukovníka Fredericka W. Gibba na linii blízko Eilendorfu se dostal pod silný nepřátelský tlak. Velitel 1. pěší divize, generálmajor Clarence R. Huebner vydal rozkaz k dočasnému zastavení útoku na Cáchy. Jednotky 9. pěší divize postupovaly na Schmidt a byly nedaleko cíle. V bojích utrpěly obě strany těžké ztráty. 39. pluk plukovníka Van H. Bonda znovu obsadil ztracené pozice a udržel Wittscheid a Germeter.

V. sbor uvolnil bojové uskupení B 5. obrněné divize, které se přesunulo k VII. sboru a zůstalo jako záloha 1. armády.

6. skupina armád:

7. armáda – XV. sbor – 313. pluk 79. pěší divize se neúspěšně pokusil vytlačit nepřítele z pahorků severně od lesa Forét de Parroy. VI. sbor zahájil postup ze severu, západu a jihu na Bruyéres. 179. pluk (plukovník Preston J. C. Murphy) 45. pěší začal čistit lesy severně od města a pokusil se přetnout hlavní silnici Bruyéres – Brouvelieures. Jednotky 36. pěší divize útočily západním směrem s podporou 442. pluku včetně 100. praporu Nisei – Američanů japonského původu -, který se přesunul z Itálie a 143. plukem, který postupoval na jih podél silnice z Fays. 3. pěší se začala v tajnosti přesunovat na sever a připravovala se k útoku na St Dié.