12. skupina armád – 1. armáda – VII.sbor – 26. pluk plukovníka Johna F. R. Seitze 1. pěší pokračoval v pomalém postupu v Cáchách a směrem na Observatory Hill. Brzy ráno dobyly dvě roty 3. praporu 26. pluku opěrné body v kostele St. Elizabeth a kolem parku Farwick. Ostatní jednotky pluku sváděly boje o Palast Hotel Quellenhof. Němečtí obránci se stále drželi v opevněném hotelu Kurhaus a v budovách kolem parku Farwick. 9. pěší divize vyslala 47. pluk plukovníka George W. Smythe, aby zabezpečil křižovatku č. 471 v Huertgenském lese.

6. skupina armád :

1. francouzská armáda – 3. alžírská pěší divize dokončovala čištění lesa Forét de Gehan a obsadila Cornimont, ale byla tak oslabená, že ukončila veškeré útočné akce.