12. skupina armád: 1. armáda – U XIX. sboru operovalo bojové uskupení B 2. obrněné v oblasti Geilenkirchenu, přeťalo hlavní silnici do Aachenu. Bojové uskupení A posílené o pěšáky 3. praporu 116. pluku postupovalo k předmostí v Ubachu podpořit jednotky 30. pěší divize. Její 117. pluk útočil jihovýchodně z Ubachu směrem na Alsdorf, ale byl brzy zastaven odporem jižně od města. Taktická skupina „Cox“ od 119. pluku dosáhla pozice východně od Merkstein-Herbachu a čistila hřeben s výjimkou pevnůstek na jeho jižním konci. Pokračoval silný německý odpor, který podporovalo palbou těžké dělostřelectvo z Overloonu, proti postupujícím tankům 7. obrněné. Přesto se město podařilo téměř obklíčit. Německé letectvo udeřilo na Palenberg, ale způsobilo jen nepatrné škody. VII. sboru nedovolilo počasí spustit útok směrem na Schmidt - důležitý cíl ovládající řeku Roer a přehradu Schwammenauel. V. sbor zaujal nové pozice v oblasti Monchau – Losheim.

3. armáda – Úderné oddíly 5. pěší divize přes silnou palbu z okolních kasemat udržely svoje pozice u pevnosti Fort Driant. Zástupce velitele 5. pěší brigádní generál A. D. Warnock převzal velení nově vytvořené taktické skupiny, která pokračovala v akcích proti komplexu pevnosti Fort Driant. Na severním křídle XX. sboru část 329. pluku 83. pěší za pomoci dělostřelectva a stíhacích bombardérů do setmění kompletně vyčistila Grevenmacher.

6. skupina armád:

7. armáda – Jednotky 79. pěší divize se po vyčištění asi poloviny lesa Forét de Parroy připravovaly ke konečnému proražení obrany. Část 3. pěší divize pokračovala v útoku na Vagney. 15. pluk po týdnu tvrdých bojů dobyl opěrné body nedaleko Cleurie.

1. francouzská armáda – 2. fr. sbor soustřeďoval své jednotky k útoku proti výšinám ležícím severně od řeky Moselly v Longegouttském a v Gehanském lese.