Těžké bombardéry RAF prolomily část přehradní nádrže Westkappele Dike, západně od Walcheren I. a unikající voda způsobila rozsáhlé záplavy.

12. skupina armád:

1. armáda – 117. pluk 30. pěší divize dosáhl Ubachu a začal čistit město od Němců. Značně posílený nepřítel ale den nato zahájil silný protiútok. S podporou obrněných jednotek a dělostřelectva zatlačili pěšáci Němce zpět. Také 119. pluk 30. pěší divize, který dobyl hrad Rimburg a přilehlé lesy, musel odrážet německý protiútok. Bojové uskupení B 2. obrněné divize zaútočilo z Ubachu. Taktická skupina „Hinds“ plukovníka Sidney R. Hindse obsadila pahorkatinu kolem Hoverhofu několik mil severně od Ubachu, pokračovala k výšinám východně od Zweibrugge. Taktická skupina „Disney“ plukovníka Paula A. Disneye postoupila asi o 800 metrů směrem k hlavní silnici Geilenkirchen – Aachen za cenu ztráty 11 tanků a těžkých úbytků mužstva. Tankové oddíly 7. obrněné divize sváděly tvrdé boje nedaleko Overloonu. 113. jízdní mechanizovaná skupina utrpěla těžké ztráty a zastavila akce jižně od Peel Marshes. V. sbor změnil datum začátku útoku na Západní val na 10. října a vydal rozkazy, aby počínaje 6. říjnem začaly průzkumy směrem na východ.

3. armáda – 90. pěší divize dvacátého sboru začala s omezeným útokem směrem na Maiziéres-les-Metz, aby zajistila přístup k Metám ze severu a získala prostor k napadení pevnostního pás〜ma: dvě roty 357. pluku obsadily s menšími potížemi pahorek na dohled města ze severozápadu. 5. pěší obnovila úder na pevnost Fort Driant, jižně od Met. Selhaly všechny pokusy proniknou do centrální pevnosti. Po setmění Němci podnikli z tunelů protiútok a obklíčili část 317. pluku v Sivry. Izolované síly samy prorazily obklíčení. Americké úderné jednotky přišly během jediného dne o 110 padlých a raněných.

6. skupina armád:

7. armáda – Pěchota 79. divize postupovala za pomoci tanků v lesích Forét de Parroy a pomalu obkličovala německé jednotky, které bránily vybudované zátarasy. 315. pluk postoupil k hlavní silnici vedoucí lesem. Proti 314. pluku, na pravém křídle, zahájil nepřítel rozhodný protiútok. V úseku VI. sboru zahájil 7. pluk 35. pěší divize útok na Vagney. 1. francouzská armáda poslala tankové kolony 1. fr. obrněné divize do útoku ve snaze obklíčit a dobýt Le Thillot, ale tanky zastavil tvrdý odpor Němců v lesích v oblasti Chateau Lambert na jihu.