12. skupina armád: 9. armáda – Letectvo, které podporovalo 9. armádu, bylo odděleno od IX. taktického letectva a operuje nyní samostatně. VIII. sbor, sestávající z 2. a 8. pěší divize a podpůrných jednotek, se připravoval převzít prostor V. sboru 1. armády.

1. armáda vypracovala plány k obklíčení Cách (Aachen) a k postupu na Kolín nad Rýnem. XIX. sbor pokračoval v útoku na Peel Marches, ale vytvořil si jen malý územní zisk. Hlavní útok sboru, který měl směřovat na Západní val mezi Aachen a Geilenkirchenem, byl odložen vzhledem ke špatným povětrnostním podmínkám.

3. armáda – U XX. sboru dosáhli vojáci od 83. pěší předměstí Grevenmacheru na západním břehu řeky Mosely severně od Remichu. V oblasti XII. sboru sváděla 35. pěší divize boje v lese Forét de Grémecey. Granátovou střepinou byl lehce zraněn velitel divize generálmajor Baade. Po soumraku dosáhly některé jednotky okraje lesa, ale jinde prudká kulometná palba, která kryla ustupujícího nepřítele, zastavila postupující pěšáky. Bojové uskupení R 6. obrněné postupovalo jižně z Pettoncourtu a vyčistilo Chambrey, kde ho vystřídal 137. pluk 35. pěší. Bojové uskupení A postupovalo podél západního okraje lesa přes Jallacourt a obsadilo hřeben Lemoncourt – Fresnes. Tento prostor poté převzal 134. pluk 35. pěší. Na severním křídle sboru zahájila 80. pěší divize omezený útok k upevnění svých pozic západně od řeky Seille. Její 318. pluk se neúspěšně pokusil dobýt silný opěrný bod v komplexu hospodářských budov, který ovládal silnici Pont a Mousson – Nomeny.

6. skupina armád:

7. armáda – 314. pluk sedmdesáté deváté divize postupoval z Croismare do akce ve Forét de Parroy. Postup lesem byl velmi pomalý. Tanky 2. fr. obrněné a jednotka 45. pěší divize přetnuly hlavní silnici Rambervillers – Baccarat.

Představujeme americké jednotky

14. obrněná divize „Liberator“

Velitel: generálmajor Albert C. Smith

Složení:

25. tankový prapor
19. obrněný pěší prapor
47. tankový prapor
62. obrněný pěší prapor
48. tankový prapor
68. obrněný pěší prapor
94. jízdní průzkumná mechanizovaná squadrona
499. prapor obrněného dělostřelectva
500. prapor obrněného dělostřelectva
501. prapor obrněného dělostřelectva
125. obrněný ženijní prapor
84. obrněný zdravotní prapor
Bojové uskupení A – plukovník Charles H. Karlstad (od března 1945 brigádní generál)
Bojové uskupení B – plukovník Francis J. Gillespie
Bojové uskupení R – plukovník Daniel H. Hudelsch