Po zlepšení povětrnostních podmínek seskočilo 750 výsadkářů 1. polské výsadkové brigády v prostoru Drielu, jižně od přívozu Heaveadorp jako posila. Mezitím ale Němci obsadili severní konec přívozu. Britští výsadkáři hájili nevelké území kolem hotelu Hartenstein nedaleko Oesterbeeku. Prapor britských výsadkářů, který držel severní konec mostu v Arn– hemu, byl zničen, jen malé skupiny se snažily uniknout z obklíčení. Britská Gardová obrněná divize pomalu postupovala z Nijmegenu směrem na Arnhem, ale po třech mílích ji Němci zastavili. 101. výsadková zajistila hlavní silnici St. Oedenrode – Veghel, likvidovala nepřátelské skupiny, které pronikly k přistávací zóně, a vyslala průzkum podél silnice do Schijndelu, který v noci z 21. na 22. září obsadila.

12. skupina armád:

1. armáda – ofenziva XIX. sboru směrem na Západní val byla kvůli počasí odložena. VII. sbor – bojové uskupení A 3. obrněné vyčistilo celou oblast Muensterbusch, v sektoru bojového uskupení B taktická skupina „Mills“ předala obrannou linii v Donnerbergu taktické skupině „Lovelady“ a postoupila k předměstí Stolbergu. Na jižním křídle sboru se snažil 60. pluk 9. pěší prorazit vesnicí Huertgen a vytvořil jen velmi malý postup ke Gemeteru.
V. sbor ustoupil před úsvitem z předmostí u Wallendorfu poté, co Němci zničili most.

3. armáda – 7. obrněná pokračovala v bojích u řeky Seille. Po setmění přebrodily řeku dvě roty od bojového uskupení B, ale ráno 22. září se stáhly zpět. 5. pěší divize zůstala na místě kvůli nedostatku střeliva. 80. pěší sváděla boje o Bois de la Rumont, kde se dostaly do obklíčení dva prapory. Zachránily je až tanky. 134. pluk třicáté páté pěší divize po těžkém boji dobyl zpět Agincourt. Jednotky 137. pluku celý den bojovaly v severní polovině lesa Forét de Champenoux. Zbrzdil je nedostatek munice. Bojové uskupení A 4. obrněné obsadilo Bures a Coincourt. 79. pěší divize operovala podél řeky Meurthe, její vojáci sváděli pouliční boje v Lunéville, vyčistili Moncel. Zastavila je palba z lesa Forét de Mondon.

6. skupina armád:

7. armáda začala překračovat řeku Moselu. Část 45. pěší divize se dostala na druhý břeh přes most v Chatelu, další vojáci zdolali řeku nedaleko Igney nebo v oblasti Arches. 36. pěší divize přecházela přes brod v Eloyes. Silný odpor nepřítele znemožňoval 3. pěší divizi dostat se k Mosele.

1. francouzská armáda – 2. fr. sbor, který byl posílen pro nadcházející ofenzivu, postoupil vpřed, aby získal kontakt s nepřítelem.