V oblasti Arnhemu probíhaly těžké boje, spojenecké posily výsadkářů byly opožděné a Němci vedli důrazné protiútoky. Úsilí posílit malou jednotku v severní části předmostí v Arnhemu selhalo. Americká 82. výsadková divize dobyla most přes průplav Mása – Waal nedaleko Honinghutie, na hlavní silnici Grave – Nijmegen, ale nepodařilo se jí dosáhnout silničního mostu a byla donucena ustoupit z města. Americká 101. výsadková vyčistila Eindhoven a vytvořila kontakt s britskou Gardovou obrněnou, která postupovala k severu. Američtí parašutisté se pokusili obsadit most přes Vilhelmínin průplav jihovýchodně od Bestu, ale Němci jej stačily odstřelit.

12. skupina armád:

9. armáda – VIII. sbor v Brestu zlomil organizovaný odpor, ale německý velitel pevnostního systému unikl na poloostrov Crozon.

1. armáda – Velitel sboru XIX. sboru generálmajor Corlett vydal rozkaz k přípravě útoku na Západní val. Tanky 2. obrněné prorazily obranu Sittardu. Pozice VII. sboru byly nedostatečně zabezpečené, a tak jeho jednotky podnikaly jen omezené útoky. 3. obrněná sváděla těžké boje o výšiny podél řeky Vicht nedaleko Stolbergu. 9. pěší divize se pokoušel rozšířit svoje pozice v lammersdorfském koridoru. Velení V. sboru převzal generálmajor Edward H. Brooks, předtím velitel 2. obrněné divize. Bývalý velitel generálmajor Gerow byl dočasně povolán do Washingtonu.

3. armáda – XX. sbor – jednotky 5. pěší a 7. obrněné divize postupovaly společně k řece Seille. U XII. sboru sváděla 80. pěší tuhé boje o rozšíření předmostí u Dieuloardu. Za pomoci tanků taktické skupina „Sebree“ a palebné podpory tří dělostřeleckých praporů zaútočil ve 13.30 prapor pěšáků od 35. pěší na Agincourt a pozdě odpoledne jej dobyl. Hlavní část taktické skupiny „Sebree“ vyčistila oblast severovýchodně od Nancy a obsadila Pain de Sucre. Na jižním křídle sboru Němci spustili dlouho plánovanou protiofenzívu a zaútočili směrem na Lunéville. Tanky bojového uskupení R 4. obrněné podporované částí bojového uskupení A stejné divize zastavily nepřátelský útok. Němci po soumraku ustoupili k Paroy. XV. sbor vydal rozkaz k okamžitému překročení řeky Mosely a postupu severovýchodním směrem k řece Mortagne. Přechod řeky byl zahájen odpoledne. 79. pěší ji překročila bez odporu.

6. skupina armád :

7. armáda – VI. sbor pozastavil ofenzivní operace asi 20 kilometrů od řeky Mosely a začal se přeskupovat.