Americká 1. armáda stahovala kapsu s obklíčenými německými jednotkami v prostoru Argentan – Falaise.

VII. sbor pokračoval ve vyčišťování svého sektoru, udržoval kontakt s Brity u Briouze a chystal se obnovit útok. V. sbor s 90. pěší vpravo a 80. pěší divizí na levém křídle útočil severně ve snaze urychlit uzavření mezery Argentan – Falaise. 90. pěší zatlačovala nepřítele do Foret de Gouffern a 80. pěší prošla Bordeaux a pokračovala na Argentan. 2. francouzská obrněná divize podporovala útok palbou a její bojové uskupení L (Combat Command L) přešlo pod velení 90. pěší divize.

Divize 5. obrněná a 79. pěší patnáctého sboru Pattonovy 3. armády rychle postupovaly blíž k Paříži směrem k řece Seine a Mantes-Gassicourt. K metropoli směřoval i dvacátý sbor. Jeho 7. obrněná přešla přes předmostí v Dreux a 5. pěší divize postupovala na Chartres. Osmý sbor třetí armády dál operoval u Brestu, kam se od první armády přesunula 2. pěší divize, aby podpořila 6. obrněnou. 8. pěší se soustředila severně od Brestu a taktická skupina „A“ v oblasti Morlaix.

Američané odvolali velitele dvanáctého sboru generálmajora Gilberta R. Cooka. Nahradil ho generálmajor Manton S. Eddy, dosavadní velitel 9. pěší divize. Velení divize převzal generálmajor Louis A. Craig. 35. pěší dokončila vyčištění Orléansu a začala postupovat do oblasti Janville. 4. obrněná divize pokračovala ve vyčišťovacích akcích prostoru v okolí Orléans.

Šestý sbor 7. armády dobyl hlavní nepřátelská obranná postavení v pobřežním sektoru. Jednotky 3. pěší divize postupovaly na západ podél hlavní silnice St. Tropez – Toulon a podél hlavní silnice č. 7 jižně od řeky Argens a zaútočila na Brignoles. Tam boje pokračovaly celou noc z 18. na 19. srpna. Bojové uskupení I. francouzské 1. obrněné divize, které postupovalo mezi 3. a 45. pěší divizí, překonalo nepřátelský odpor v oblasti Cabasse – Carces. Vojáci 45. pěší divize zahájili útok na Barjols, kde měl nepřítel vybudovanou silnou obranu. Obrněná skupina pod velením brigádního generála Fredericka B. Butlera, zástupce velitele šestého sboru, nazvaná taktická skupina „Butler“ (Task Force Butler) vyrazila na severozápad z oblasti Le Muy do vnitrozemí směrem na Grenoble a obsadila Riez. 36. pěší divize která ji následovala, postupovala na sever proti Callian, východně od Fayence, kde byla skupina výsadkářů obklíčena nepřítelem. Francouzská armáda „B“ - 3. alžírská pěší divize druhého francouzského sboru – zahájila postup ve směru na Marseille.