Hitler odvolal vrchního velitele OB WEST (Oberkommando West – Vrchní velitelství Západ) polního maršála Güntera von Kluge. Jeho místo zaujal polní maršál Walter Model.

Americká 1. armáda ve spolupráci s britskými silami obklíčila nepřítele v kapse u Falaise, v níž uvízlo jádro německé armády bojující v Normandii. VII. sbor vybudoval pozice podél hlavní silnice Vire – Argentan mezi Ecouché a Flers. 3. obrněná divize překonala tvrdý odpor ve Fromental. Jednotky 9. pěší postupovaly v prostoru Fromental – Briouze. 1. pěší divize získala na levém křídle kontakt s Brity. V. sbor obsadil nový sektor, který předtím byl v zóně 3. armády, jejíž sbory dostaly rozkaz uzavřít mezeru v prostoru Argentan – Falaise. XIX. sbor převzal území V. sboru. Jeho 90. pěší divize obsadila po těžkém boji Le Bourg-St. Léonard u Chambois.

3. armáda zlomila odpor v Citadel v St. Malo. Posádka, která bránila město, se vzdala 83. pěší divizi osmého sboru. K tomuto sboru byla převelena také 2. pěší divize, 2. a 5. prapor Rangers. V prostoru XV. sboru překročily 5. obrněná a 79. pěší divize řeku Aunay a postupovaly směrem na Mantes-Gassicourt. 7. obrněná divize XX. sboru kompletně vyčistila Orléans a Chateaudun. Na jižním křídle se nepřítel stáhl za řeku Loire.

V operační oblasti 7. armády na jihu Francie se První americké jednotce speciálního určení plukovníka Edwina A. Walkera vzdala malá německá posádka v pevnosti „Port Cros I.“ Jednotky VI. sboru pokračovaly v čištění levého křídla směrem k Toulonu a obsadily „Blue Line“ v oblasti La Londe – Les Maures, prošly přes Trans-en-Provence k Draguignan a nedaleko Le Muy se zkontaktoval s 1. výsadkovou taktickou skupinou.