O půlnoci ze 14. na 15. srpna zahájili spojenci podporu operaci Dragoon, při které se na jižním pobřeží Francie mezi městy Toulon a Cannes vylodila americká 7. armáda generála Alexandera M. Patche společně s francouzskými jednotkami. Pro zabezpečení levého boku vylodění zaútočily americké speciální síly Sitka Force na malé ostrovy Levant a Port Cros. Jednotky francouzského Commanda Romeo Force se vylodily na pevnině východně od Cap Négre a brzy eliminovaly pobřežní obranu a zablokovaly hlavní pobřežní silnici. Francouzská námořní útočná skupina Rosie Force se vylodila jihozápadně od Cannes v oblasti Theoule-sur-Mer jako zajištění pravého křídla invazních pláží, ale vzhledem k těžkým ztrátám nebyla schopna dokončit svůj úkol. V 04.30 ráno za invazními plážemi začaly seskakovat jednotky Rugby Force (1st ABTF – Airborne Task Force – první výsadková taktická skupina) aby ochránily přistávající vojáky před případným útokem z vnitrozemí. V 08.00 se začaly vyloďovat tři divize VI. sboru generála Luciana K. Truscotta a postupovaly do vnitrozemí proti sporadickému odporu. 3. pěší divize generálmajora Johna N. Daniela, takzvané síly Alfa (Alfa Force) na levém křídle rychle postoupila a obsadila Cavalaire, zkontaktovala se s francouzskými Commandos a na svém pravém křídle dosáhla St. Tropez, které obsadily jednotky 1. výsadkové taktické skupiny generálmajora Roberta T. Fredericka a FFI ( Forces Francaises de l’Interieur - francouzské hnutí odporu ).

Na středním úseku sboru se vylodila 45. pěší divize generálmajora Williama W. Eaglese, síly Delta (Delta Force). V odpoledních hodinách divize obsadila St. Maxime a poté začala rychle postupovat na Le Muy a Fréjus. Na pravém křídle sboru se vylodila 36. pěší divize generálmajora Johna E. Dahlquista. Její 141. pluk pod velením plukovníka Johna W. Harmonyho obsadil Drammont a pobřežní opevnění nedaleko Agay a rychle postupoval na sever. Po poledni se vylodil 143. pluk plukovníka Paula D. Adamse a směřoval na St. Raphael. 142. pluk plukovníka George E. Lynche přistál na pobřeží ve 14.00 západně od Fréjus, které okamžitě obsadil a v 15.32 začal postupovat na výšiny severovýchodně od města. První den se vylodilo přes čtyřiadevadesát tisíc vojáků a jedenáct tisíc vozidel Operace Dragoon. To přinutilo německé velení, aby rychle začalo stahovat své jednotky z Francie. Němci do posledního muže bránili jen přístavy a Paříž.

16. srpna 1944 začala 7. americká armáda vyloďovat 2. francouzský sbor na plážích a připravovala se k postupu směrem na Toulon a Marseille.

Mezitím 12. skupina armád obsadila Dreux, dobyla Orléans a postupovala s menšími potížemi v oblasti Fromental.