Generál Montgomery vytyčil hranici mezi britskými a americkými silami. 3. armáda generála Pattona obsadila další území. Bojové uskupení B plukovníka George W. Reada 6. obrněné divize prošlo opuštěným Vannes a společně s bojovým uskupením R plukovníka Harry F. Hansona od stejné divize postupovaly na Lorient. 83. pěší pokračovala v bojích o St. Malo Citadel a Dinard. K bojům o Dinard se připojily také jednotky 8. pěší divize. XV. sbor čistil oblast Alencon – Sées – Argentan a připravoval se na postup východním směrem na Dreux. XX. sbor začal postupovat na Chartres se 7. obrněnou a 5. pěší divizí. Tankové jednotky 4. obrněné XII. sboru útočily východně směrem na Orléans.

Také 1. armáda likvidovala tuhý odpor Němců. 3. obrněná divize postupovala stále na sever, prošla Carrouges, směřovala na Ranes. Sváděla těžké boje s nepřítelem, který se snažil udržet své ústupové cesty. 9. pěší ji následovala. Přední jednotky 1. pěší divize se dostaly za La Ferté-Macé. V oblasti XIX. sboru bojové velitelství A 2. obrněné divize při postupu na východ prošlo Domfront, Longlay-l´Abbaye a Ger. 28. pěší divize, bez 109. pluku, který postupoval jižně k lesu Forét de Mortain, se stáhla do zálohy. Velení 28. pěší převzal po Lloydu D. Brownovi dosavadní zástupce 29. pěší brigádní generál Norman D. Cota. 30. pěší postupovala za tankovými jednotkami 2. obrněné divize. U V. sboru postupovala 29. pěší na východ z pozic od hlavní silnice Sourdeval – Tinchebray a dosáhla St. Jean-du-Bois. 2. pěší divize pokračovala v postupu na Tinchebray, ale byla zastavena silnou obranou.

Představujeme americké jednotky

87. pěší divize „Golden Acorn“

Velitel: brigádní generál John M.Lentz, od ledna 1945 generálmajor Frank L.Cullin

Složení:

345. pluk – plukovník Sugg
346. pluk – plukovník Costello, prosinec 44 – plk. Wheeler, leden 45 – plk. Clayman
347. pluk – plukovník Tupper
334. prapor polního dělostřelectva
335. prapor polního dělostřelectva
336. prapor polního dělostřelectva
912. prapor polního dělostřelectva
312. ženijní prapor
312. zdravotní prapor