Osmý sbor Pattonovy 3. americké armády setrvával v pomalém postupu proti silným opěrným bodům v St. Malo a Dinard. Bojové uskupení A 6. obrněné se bez většího úspěchu snažilo rozbít vnější obranu přístavu Brest. Divize už ztratila u Brestu 130 mužů, dalších 400 bylo raněných. Přišla o 50 tanků a obrněných vozidel a 62 ostatních dopravních prostředků. Zbytek 6. obrněné postupoval vpřed a pomáhal 4. obrněné divizi ve Vannes a Lorient. Tanky 4. obrněné obsadily bez boje Nantes a postupovaly směrem k St. Calais. 8. pěší divize postoupila z Rennes k Dinanu. XV. sbor obsadil oblast kolem Argentanu a jeho postup byl zastaven rozkazem velitele 12. skupiny armád generála Bradleye. XX. sbor se připravoval k útoku na Chartres. 80. pěší byla vyjmuta z XV. sboru a zaujala pozice nedaleko Alenconu. XII. sbor generálmajora Gilberta R. Cooka obdržel rozkaz, aby 4. obrněná a 35. pěší divize od VII. sboru zaútočily společně východně na Orléans a chránily jižní bok 3. armády. Útočné síly se nyní shromažďovaly jihovýchodně od Le Mans.

U 1. armády jednotky 3. obrněné a 1. pěší divize sedmého sboru rychle vyrazily severovýchodně kolem Domfrontu směrem k silnici Vire – Argentan ve snaze obklíčit nepřátelské síly. 3. obrněná, na pravém křídle sboru, postupovala přes Javron směrem na Ranes a vytvořila kontakt s 2. francouzskou obrněnou divizí XV. sboru. 1. pěší překročila silnici Domfront – Alencon v oblasti Couterne la Chapelle Moche. 30. pěší divize byla přiřazena k XIX. sboru. Jednotky 2. obrněné postupovaly na Domfront a Ger. 28. pěší divize prošla Sourdeval a pokračovala směrem na St. Sauveur de Chaulieu. V úseku V. sboru postupovala 29. pěší jižně směrem na Ger a její přední oddíly obsadily La Francaisere, východně od Sourdeval. 2. pěší divize obsadila Truttemer le Petit a směřovala k Tinchebray.

Němcům hrozilo obklíčení v oblasti mezi Falaise a Argentan. Během několika dalších dnů, dříve než byla past uzavřena, však úspěšně vyprostili tisíce vojáků a početnou techniku.