Německé posádky, které bránily Dinard a St. Malo Citadel, odolávaly útokům úderných praporů 83. pěší divize osmého sboru třetí americké armády generála Pattona. Bojové uskupení A plukovníka Bruce C. Clarka 4. obrněné divize se přesunulo do Nantes, které předtím obsadila 5. pěší divize dvacátého sboru. 5. obrněná a 2. francouzská obrněná divize od XV. sboru pokračovaly v postupu severním směrem spolu s pěšími jednotkami. Narážely přitom na stupňující se odpor nepřítele. Na rozkaz generála Pattona se sbory 3. armády tlačily na Falaise a překročily hranice vymezené americkým silám. XX. sbor dostal rozkaz k útoku na severovýchod po linii Carrouges-Sées a po obsazení tohoto území měl pokračovat po linii Mayenne – Le Mans. Jeden pluk 80. pěší divize udržoval předmostí v Le Mans. 7. obrněná divize se přesunula do výchozího postavení.

U první americké armády jednotky 9. pěší divize stále postupovaly severozápadně od Sourdeval. 30. pěší během tvrdých bojů zatlačila nepřítele zpět do Mortain. Dole pod Mortain 35. pěší pozvolna postupovala dopředu. 2. obrněná divize odolávala dalšímu protiútoku severozápadně od Barenton. Jednotky 29. pěší divize a tanky bojového uskupení A (plukovník John H. Collier) 2. obrněné divize napadly výšiny kolem St. Sauveur de Chaulieu a 28. pěší pokračovala v postupu jihovýchodně od Gathemo. V. sbor zlepšil svá obranná postavení nedaleko Vire.

Představujeme americké jednotky

63. pěší divize „Blood and Fire“

Velitel: generálmajor Louis E. Hibbs

Složení:

253. pluk – plukovník Lukett, březen 45 – plk. Edwards
254. pluk – plukovník Warren
255. pluk – plukovník Chazal, březen 45 – plk. Hatcher
718. prapor polního dělostřelectva
861. prapor polního dělostřelectva
862. prapor polního dělostřelectva
863. prapor polního dělostřelectva
263. ženijní prapor
363. zdravotní prapor