Němci ignorovali americké výzvy ke kapitulaci Brestu. Ráno vyjel k německým pozicích jeep s bílou vlajkou, řízený seržantem Alexem Castlem se zpravodajským důstojníkem 6. obrněné divize, majorem Ernstem W. Mitchellem. Čtyřčlenná německá hlídka oběma americkým parlamentářům zavázala oči a odvedla je na německé velitelství obrany Brestu. Když jim odstranili pásky přes oči, Američané zjistili, že se nachází v podzemí velitelského stanoviště, kde sedělo několik německých důstojníků. Major Mitchel jim předal kapitulační ultimátum. Když Němci popřeli znalost angličtiny, major nahlas německy přečetl text: Velitelství 6. obrněné divize – pro německého velitele obrany Brestu. Síly armády, letectva a námořnictva Spojených států se nyní nachází v takové pozici, aby zničily veškeré opevněné body ve městě. Toto memorandum představuje možnost vzdát se těmto ohromným silám a vyhnout se zbytečným obětem na životech a materiálním škodám. Očekávám odpověď do 15.00 tohoto dne. Podepsán: generálmajor R. W. Grow, velitel 6. obrněné divize USA.

Německý velitel kapitulaci odmítl a oba emisary Němci odvedli k jejich jeepu a nechali odjet. 6. obrněná divize začala chystat útok na město. Do Brestu přes Plouvien se přesunovaly také nepřátelské jednotky.

Den na to, 9. srpna zlikvidovala 6. obrněná nepřátelské síly v oblasti Plouvien, které by mohly ohrozit její zadní voj. 83. pěší divize pokračovala v útocích na St. Malo, kde se nyní hlavní obrana soustředila v Citadele. Jednotky 4. obrněné vyrazily z Lorient směrem na Nantes. XV. sbor vyčistil Le Mans a postupoval s 5. obrněnou vpravo a 2. francouzskou obrněnou divizí vlevo severně na Alencon. 80. pěší, přechodně připojená k XV. sboru, čistila oblast kolem Le Mans. XX. sbor – 5. pěší divize se přibližovala k Angers.

1. armáda vydala rozkaz k otočení jednotek na severovýchod směrem na Argentan, aby se setkaly s Brity postupující jižním směrem a chytily do pasti nepřátelské síly v oblasti Vire – Mortain – Domfort – Ger. V úseku VII. sboru začala nepřátelská protiofenziva ztrácet na síle, ale těžké boje stále pokračovaly.

Představujeme americké jednotky

102. pěší divize „Ozark“

Velitel: generálmajor Frank A. Keating

Složení:

405. pluk – plukovník Williams
406. pluk – plukovník Hurless
407. pluk – plukovník Reed, leden 45 – plk. Dwyer
379. prapor polního dělostřelectva
380. prapor polního dělostřelectva
381. prapor polního dělostřelectva
927. prapor polního dělostřelectva
327. ženijní prapor
327. zdravotní prapor