12. skupina armád nařídila vojskům překročit řeku Sarthe v oblasti Le Mans – Alencon, vybudovat a zabezpečit předmostí. Pattonova 3. armáda pokračovala v ofenzivě. Bojové uskupení B 6. obrněné divize osmého sboru prorazilo silnou německou obranu jižně od Morlaix a v Lesneven a bojové uskupení A téže divize postupovalo po druhém křídle stejným směrem. 83. pěší pokračovala v útocích na silnou obranu St. Malo, její taktická skupina „A“ se dostala za St. Brieux a pokračovala v postupu na západ podél severního pobřeží Bretaně. 121. pluk pod velením plukovníka Johna R. Jetera byl od 8. pěší převelen k 83. pěší divizi pro útok na Dinard, západně od St. Malo. Nečekaný útok z Auray donutil přední hlídky bojového uskupení A 4. obrněné ustoupit. Rychle vytvořená taktická skupina zahnala Němce zpět do města začala s jeho čištěním, které dokončila druhý den ráno. Velitel bojového uskupení A plukovník Bruce C. Clark vyslal jednu taktickou skupinu asi patnáct mil za Auray zmocnit se mostu přes řeku Blavet v Hanebontu. Skupině se podařilo prorazit nepřátelskou obranou, ale Němci stačili most zničit. Skupina se stočila na sever a po dvou mílích se setkala s bojovým uskupením B nedaleko Lorient. XV. sbor se přibližoval k Le Mans. 79. pěší divize obsadila Laval. U XX. sboru posílila 5. pěší divize jednotky 35. pěší divize při ochraně jižního křídla třetí armády.

1. americká armáda postupovala jihovýchodním směrem. U sedmého sboru podpořila první pěší třicátou pěší divizi v oblasti Mortain a spolu s tanky 3. obrněné rychle postupovala na Ambriéres le Grand a Mayenne. Čtvrtá pěší divize zaujala pozice západně od St. Pois. Jednotky 9. pěší pomalu postupovaly proti silnému odporu směrem na Sourdeval.

Útočným oddílům 29. pěší se podařilo proniknout do Vire a začaly s čištěním města. Obsazením Vire XIX. sborem, ztratil V. sbor kontakt s nepřítelem.

Představujeme americké jednotky

71. pěší divize „The Red Circle“

generálmajor Willard G. Wyman

Složení:

5. pluk – plk. Wooten
14. pluk – plk. Beeler,
březen 45 – plk. Lunquist
66. pluk – plk. Regnier
564. prapor polního dělostřelectva
607. prapor polního dělostřelectva
608. prapor polního dělostřelectva
609. prapor polního dělostřelectva
271. ženijní prapor
371. zdravotní prapor