VIII. sbor první americké armády se pokouší postupovat za městečkem La Haye du Puits, ale vytvořil si jen malý územní zisk. Musí čelit dvojitým překážkám - neústupnému nepříteli a živým plotům. 4. pěší divize sedmého sboru získala v prudkém boji pár set metrů směrem k Périers a 83. pěší divize obsadila St. Eny. 9. pěší divize (generálmajor Eddy) dorazila z Cherbourgu a obsadila sektor na východ od Taute, který předtím držela část 30. pěší divize. Američané vymezili hranice operačního území mezi VII. a XIX. sborem. Na pravém boku XIX. Sboru operovala 113. mechanizovaná skupina a bojové uskupení A třetí obrněné divize. 30. pěší divize pokračovala v útoku směrem k hlavnímu cíli – Hauts-Vents. Silný nepřátelský protiútok v západním úseku hlavní silnice do St. Lo byl odražen dělostřeleckou palbou. Bojové uskupení B 3. obrněné divize útočící mezi pluky 30. pěší divize, postupovalo rychle směrem k Hauts-Vents podél hlavní silnice, ale ještě před cílem bylo divizním rozkazem zastaveno. Začala se vyloďovat 5. pěší divize (generálmajor Irwin).

Představujeme americké jednotky

30. pěší divize „ Old Hickory“

velitel: generálmajor Leland S. Hobbs

Složení:

117. pluk – plukovník Johnson
119. pluk – plukovník Sutherland, prosinec 44 – plk. Baker
120. pluk – plukovník Birks, říjen 44 – plk. Purdue
113. prapor polního dělostřelectva
118. prapor polního dělostřelectva
197. prapor polního dělostřelectva
230. prapor polního dělostřelectva
105. ženijní prapor
105. zdravotní prapor