79. a 90. pěší divize osmého amerického boru se snažily prorazit nepřátelské pozice v prostoru La Haye du Puits – Mont Castre Forest. Musely odrazit i několik nepřátelských protiútoků. 314. pluk 79. divize se za soumraku opakovaně snažil proniknout do La Haye du Puits. Narážel na zaminovaná území a tuhý odpor elitních jednotek Waffen SS. Jeden oddíl druhého praporu musel třikrát obměnit mužstvo kvůli těžkým ztrátám. V. sbor postupoval vpřed po silnici Carentan - Peries proti neustále se zvyšujícímu odporu. XIX. sbor, na jih od VII. sboru, zahájil útok 30. pěší divizí, která vybudovala předmostí u St. Jean de Day a po dělostřelecké palbě město obsadila. 117. pluk (plukovník Kelly) překročil v 04.30 řeku Vire a 120. pluk (plukovník Birks) zaútočil západním směrem ke kanálu Vire-Taute a ve 13.45 jej překročil. Po soumraku překročilo kanál bojové uskupení 3. obrněné divize a postupem k St. Giles se snažilo předmostí rozšířit. 113. mechanizovaná skupina (plukovník Biddle) se přesunula na pravé křídlo 30. pěší divize.

Představujeme americké jednotky

82. výsadková divize „All American“

velitel: generálmajor Matthew B. Ridgway, od srpna 1944 generálmajor James M. Gavin

Složení:

325. pluk kluzákové pěchoty – plk. Billingslea
504. výsadkový pluk – plk. Tucker
505. výsadkový pluk – plk. Ekman
507. výsadkový pluk (později přiřazen k 17. výsadkové divizi) – plk. Raff
508. výsadkový pluk (nebyl kmenový pluk divize) – plk. Lindquist
319. kluzákový dělostřelecký prapor
320. kluzákový dělostřelecký prapor
376. výsadkový dělostřelecký prapor
456. výsadkový dělostřelecký prapor
80. výsadkový prapor protiletadlového dělostřelectva
307. výsadkový ženijní prapor
307. výsadková zdravotní rota

Operační deník 3. armády

Ačkoli cesta generálporučíka G. S. Pattona na kontinent byla udržována v tajnosti, zpráva o jeho příjezdu se šířila jako oheň a mnoho mužů z armády a námořního personálu se shromáždilo, aby ho spatřili. Možná, že byli zklamáni, neboť se neobjevil ve zlaté helmě a zelené kožené uniformě a jenom s jedním revolverem. Ale všichni byli nadšeni z improvizované řeči, kterou pronesl stojící v jeepu: „.. jsem hrdý na to, že jsem zde a mohu po vašem boku bojovat. Teď Němcům napráskáme a zaženeme je do Berlína. A když už budeme v Berlíně, já osobně zastřelím toho malířskýho zmetka!“