VIII. sbor na západním křídle 1. americké armády pokračoval v pomalém postupu směrem k městečku La Haye du Puits. Před dalším postupem 90. pěší divize Američané zahájili palbu ze všech děl divizního dělostřelectva. Po této palebné přehradě začal 359. pluk útočit na Mont Castre, byl však zastaven protiútokem nepřátelských obrněných vozidel. 314. pluk 79. pěší divize dobyl kótu č. 121, ze které byl vidět celý systém německé obrany La Haye du Puits a na hřebenu Montgardon. Zlepšené počasí dovolilo 5. července taktickému letectvu podporovat postupující pěchotu a ničit nepřátelská ohniska odporu. 359. pluk postoupil k severním svahům Mont Castre. Němci, kteří stále vzdorovali na vrcholcích, podnikli několik protiútoků. Časně ráno 314. pluk 79. divize zahájil útok na la Haye du Puits. Postup ztěžovala minová pole a nástrahy. Jedna rota se probojovala do severovýchodního okraje města k nádraží. Byla však silnou nepřátelskou dělostřeleckou palbou donucena ustoupit. Začala se vyloďovat 35. pěší divize (generálmajor Paul W.Baade ).

6. července do Normandie dorazil generál George Smith Patton, který je považovaný za jednoho z nejlepších frontových velitelů 2. světové války. Při útoku prosazoval hlavně rychlý postup a moment překvapení. Patton se podílel na přípravách operace Overlord, ale samotného vylodění se nezúčastnil. Převzal velení 3. armády, která sídlila na jihovýchodě Anglie, aby podpořil oklamání Němců, kteří předpokládali vylodění spojenců v oblasti Calais. Patton vybudoval své velitelství v Néhou poblíž Saint Sauveur-le Vicomte. K 3. armádě byly přiřazeny sbory: VIII.( nyní ještě pod 1.armádou ), XII., XV. a XX.

VIII. mezi tím téměř obklíčil La Haye du Puits, ale německá obrana byla stále aktivní. VII. sbor pokračoval v postupu proti nepřátelskému odporu směrem k Périers. Do akce se poprvé zapojila 83. pěší divize.

Představujeme americké jednotky

79. pěší divize „Lorraine“

velitel: generálmajor Ira T. Wyche

Složení:

313. pluk – plukovník Wood, únor 45 – plk. Van Biber
314. pluk – plukovník Robinson
315. pluk – plk. McMahon, říjen 44 – plk. Schriner
310. prapor polního dělostřelectva
311. prapor polního dělostřelectva
312. prapor polního dělostřelectva
904. prapor polního dělostřelectva
304. ženijní prapor
304. zdravotní prapor