1. americká armáda zahájila svým západním křídlem hlavní ofenzívu, známou jako „Battle of the Hedgerows“ (Bitva o živé ploty). VIII. sbor zaútočil jižním směrem k la Haye du Puits podél západního pobřeží poloostrova Cotentin. Déšť ale bránil rychlejšímu tempu a znemožňoval leteckou podporu. Postup byl také omezený nepřátelským odporem v živých plotech. 508. pluku (plukovník R. E. Lindquist) 82. výsadkové divize se podařilo dobít kótu č. 131, asi dvě míle severovýchodně od la Haye du Puits. 325. pluk (plukovník H. L. Lewis) postupoval k úpatí hřebene Poterie, překonal nepřátelskou obranu vybudovanou na trojici kopců a postoupil asi o jednu míli, kde byl zastaven palbou z lesa Mont Castre. Jeden z tanků, podporující útok byl zničen minou a tři další uvízly v bahně. 90. pěší divize útočila směrem na Périers. 359. pluk na pravém křídle postoupil asi čtyři míle přes živé ploty k hustě zalesněným svahům Monte Castre a 358. pluk vlevo útočil koridorem mezi Mont Castre a nížinou. První den útoku přišla 90. pěší divize o více než 600 padlých, raněných a nezvěstných. 314. pluk (plukovník W. A. Robinson) 79. pěší divize útočil na kótu č. 121, severně od la Haye du Puits a 315. pluk (plukovník B. B. McMahon) postupoval k hřebenu Montgardon.

Polního maršála Gerd von Rundstedta vystřídal ve velení německé armádní skupiny Západ polní maršál Guenther von Kluge.

Představujeme americké jednotky

7. obrněná divize „Lucky Seventh“

velitel: generálmajor Linsday M. Silvester, od listopadu 1944 generálmajor Robert W. Hausbrouck

Složení:

17. tankový prapor 23. obrn. pěší prapor
31. tankový prapor 38. obrněný pěší prapor
40. tankový prapor 48. obrněný pěší prapor
87. jízdní průzkumná mechanizovaná squad〜rona
434. prapor obrněného dělostřelectva
440. prapor obrněného dělostřelectva
489. prapor obrněného dělostřelectva
33. obrněný ženijní prapor
77. obrněný zdravotní prapor
Bojové uskupení A – plukovník Rosenbaum, leden 45 – plk. Triplet, březen 45 – plk.Adams, duben 45 – plk. Triplet
Bojové uskupení B – brigádní generál Thompson, září 44 – brig. gen. Hausbrouck, listopad 44 – brig. gen. Clarke, únor 45 – plk. Haskel
Bojové uskupení R – plukovník Newberry, září 44 – plk. Adams, prosinec 44 – plk. Thomkins