VII. sbor první americké armády začal finální postup na Cherbourg v síle tří divizí. Na levém křídle 9. pěší divize zaútočila s 60. a 39. plukem a rychle postoupila na sever k Helleville, St. Christophe du Foc a Couville. 4. mechanizovaná skupina, která byla připojena k divizi k ochraně jejího pravého boku, dosáhla St Martin le Greard. Jeden prapor 359. pluku 90. pěší divize na pravém boku pluku držel oblast Rocheville. Ve středním pásmu, jednotky 313. a 315. pluku 79. pěší divize zaútočily od linie Golleville - Urville, kterou předtím zabezpečila 90. pěší divize. 313. pluk dosáhl svého cíle, Bois de la Brique. Ale 315. pluk, který měl přerušit hlavní silnici na Cherbourg severozápadně od Valognes, Němci zastavili. Proto se zkoušel dostat do města ze západu. 314. pluk postoupil vpřed a během noci přebral ochranu levého křídla divize. Na pravém křídle VII. sboru operovala 4. divize. Setkala se s houževnatým odporem nepřátelských sil rozmístěných kolem přístavu Cherbourg. Jednotky 8. a 12. pluku útočily po obou stranách města Monterbourg. Město, které Němci opustili před svítáním, obsadil 3. prapor 22. pluku. 8. pluk dosáhl postavení jihovýchodně od Valognes. 82. výsadková divize a 90. pěší divize byly přeřazeny od VII. k VIII. sboru. V noci z 18. na 19. června vybudovala a zabezpečila 82. výsadková divize předmostí jižně od řeky Douve v Pont l‘Abbe.