Bublinatka jižní roste nenápadně v rákosí, vykvetla až díky změnám v rybníku. Senecký rybník byl totiž na podzim v roce 2016 vylovený, v roce 2017 se vybagroval sediment a v letech 2018 až 2020 nabyl napuštěný, protože byl nedostatek vody. „Rybník tedy komunikoval pouze s podzemní vodou, která je v této oblasti velmi kyselá a má vysoký obsah síranů a železa. Tím se totálně změnil chemismus rybníka, který i změnil barvu. V tak kyselé vodě totiž vydržely žít pouze určité druhy řas, které ji daly tu speciálně zelenou vodu,“ vysvětlil plzeňský hydrobiolog Jindřich Duras s tím, že za tři roky se populace bublinatky jižní stále více rozrůstala.

„Až letos dosáhla maxima a můžeme zde spatřit ten nádherný výskyt,“ okomentoval. Duras předpokládá, že bublinatky jižní brzy ustoupí. „Je to dáno tím, že rybník už je na plném stavu vody. Voda už není tak kyselá, její PH je 7. Rybník se zaplní rybami, což už bublinatce nebude dělat dobře, a proto se stáhne do rákosí a bude tam žít jako například v Košináři. Je to vzácný moment, který už možná příští rok nebude vůbec k vidění, nebo jen málo,“ dodal hydrobiolog.

Ze zivota hmyzu v letní trávě.
Co se děje v trávě? Podívejte se na makrosnímky z letní přírody kolem nás