Do druhého, vnějšího, okruhu spadají právě i katastrální území v Plzni. Jedná se o katastrální území Lhota, Černice, Radobyčice a Litice. Na tato území dopadají opatření v pásmu dozoru, která nejsou tak striktní jako v ochranném pásmu.

Ilustrační foto.
Další ohnisko ptačí chřipky se objevilo na Plzeňsku

V pásmu dozoru Státní veterinární správa nařizuje:

„Chovatelé v pásmu dozoru jsou povinni sledovat zdravotní stav své drůbeže, tedy slepic, kachen, krůt, ale i jiného ptactva chovaného v zajetí (andulky, korely apod.), a každé zvýšení nemocnosti anebo významný pokles produktivity ohlásit na krizovou linku Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj na čísle 720 995 205. Linka je v provozu 24 hodin denně včetně víkendů,“ upozornila Dagmar Svobodová Kaiferová, vedoucí Odboru životního prostředí plzeňského magistrátu.

Je zakázán veškerý pohyb drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec. „To znamená, že není možné ani například v rámci rodiny distribuovat dále vajíčka z pásma dozoru do dalších katastrálních území. Stejně tak není možné ani v rámci rodiny darovat slepici či andulku do území mimo pásmo dozoru,“ přiblížila dále.

„Chovatelé musí dodržovat opatření biologické bezpečnosti osob, které vstupují do hospodářství nebo je opouštějí. Je nutné dezinfikovat dopravní prostředky a zařízení používaná k přepravě drůbeže nebo ptactva chovaného v zajetí, kadáverů, krmiva, hnoje, kejdy i další látky, které by mohly být kontaminovány,“ uvedla Svobodová Kaiferová.

Poznáte obec na snímku?
KVÍZ: Poznejte obec, kterou zachytil hledáček redakčního fotoaparátu

Je vydán zákaz pohybu drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí nebo domácích druhů savců do hospodářství nebo jeho opouštění bez ohlášení 24 hodin předem na Krajskou veterinární správu pro Plzeňský kraj. Výjimku mají domácí druhy savců, kteří mají přístup pouze do obytných prostorů v hospodářství, v nichž nemají žádný kontakt s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí v daném hospodářství nebo nemají přístup k žádným klecím nebo prostorům, v nichž jsou tato drůbež nebo jiné ptactvo chované.

Je také zakázáno přemisťovat nebo rozmetat použité podestýlky, hnoje nebo kejdy bez ohlášení 24 hodin předem na krajskou veterinární správu.

Nesmí se pořádat výstavy, přehlídky, trhy, soutěže a jiné svody drůbeže nebo jiného ptactva.

Je také zakázáno vypouštět drůbež za účelem zazvěření.

Opatření v pásmu dozoru platí 30 dní ode dne vydání nařízení dne 7. února 2022.