Jedná se o ocenění za nejlepší diplomové a doktorandské práce na témata vypisovaná firmami holdingu, tedy především technická řešení v oblasti energetiky, dopravy a pohonů. Ocenění jsou spojená s finanční odměnou až 80 tisíc korun. „Za vítěznou diplomovou práci dáváme 40 tisíc a za doktorandskou 30 tisíc s tím, že k částkám vyplácíme i stoprocentní bonusy, když se oceněný zaváže, že po studiu půjde pracovat do některé z našich firem a tam vydrží minimálně tři měsíce,“ uvedl personální šéf škodováckého holdingu Josef Bernard.

Podle něj se ze sedmi letos oceněných upsali po škole Škodovce čtyři studenti. „Systematická práce se studenty a jejich podpora během studia je pro nás velmi důležitá. Pokud chceme být celosvětově konkurenceschopní, musíme získávat a vychovávat ty nejlepší odborníky z oboru,“ doplnil Josef Bernard. Připomněl taky, že kvalitních techniků je na pracovní trhu trvalý nedostatek.

Celkem se letos hodnotilo 28 diplomových a sedm doktorandských prací. V prvním kole provádí výběr nejlepších prací odborníci ze společností Škodovky, kteří témata zadávali. Do finálového výběru doporučí tři práce za každý z okruhů doprava, energetika, pohony a ostatní. Konečné pořadí určuje nezávislá komise sestavená Nadací ČVUT Media Lab z odborníků technických vysokých škol a univerzit.

Cenu Emila Škody vypisuje Škoda Holding společně s technickými univerzitami. Jejím cílem je podpořit výjimečné výkony studentů a doktorandů na poli výzkumu a vývoje. Do soutěže se může přihlásit student libovolné vysoké školy či univerzity v rámci EU.

Vítězi letošního ročníku Ceny Emila Škody v kategorii diplomových prací:

1. místo (odměna 40 tisíc Kč) Jaroslav BRODSKÝ (Univerzita Pardubice) Návrh podvozku elektrické vícesystémové lokomotivy pro nákladní dopravu

2. místo (30) Pavel POŠTA (ČVUT v Praze) Stavový automat modulátoru pro kompaktní maticový měnič

3. místo (20) Jaroslav ŠTĚCH (Západočeská univerzita v Plzni) Výpočtová studie proudění páry stupněm a regulační stěnou

4. místo (15) Vojtěch GLAC (Západočeská univerzita v Plzni) Modifikace návrhu deformačního členu tramvaje

5. místo (10) Miroslav BEDNÁŘ (ČVUT v Praze) Deska generátoru spínacích pulzů pro kompaktní maticový měnič

Vítězi v kategorii doktorských prací:

1. místo (30) Jiří DŘÍNOVSKÝ (Vysoké učení technické v Brně) Analýza vlastností odrušovacích filtrů EMC ve vnějších neurčitých podmínkách

2. místo (20) Michal HOZNEDL (Západočeská univerzita v Plzni) Difuzorová proudění se specifickými okrajovými podmínkami

Škodovka podporuje studenty i jinými projekty

Kromě Ceny Emila Škody využívá plzeňská firma pro práci se studenty také Trainee program, Stipendijní program a časopis Škoda news.

Trainee program je určen pro studenty čtvrtých ročníků technických oborů vysokých škol. Zahrnuje nejen práci na odborném tématu v daném oboru, při jejíž přípravě spolupracuje student s konzultantem ze společnosti v rámci holdingu, ale také jazykový kurz angličtiny, trénink komunikace a exkurzi ve společnostech holdingu. Úspěšní absolventi Trainee programu získají finanční odměnu ve výši 20 tisíc korun a certifikát o absolvování. Trainee program je letos vypisován třetím rokem.

Stipendijní program vypisuje Škoda holding od roku 2006. Je určen studentům 4. a 5. ročníku technických oborů vysokých škol. Student získá stipendium 2500 korunměsíčně a zaváže se odpracovat v některé ze společností holdingu Škodatři roky.

Časopis Škoda news vycházíčtyřikrát ročně. Obsahuje informace o zajímavých aktuálních projektech, výjimečných zakázkách holdingu Škoda, informace o pracovních příležitostech, brigádách či tématech diplomových prací, ale také rozhovory s absolventy a zadání soutěží, jejichž cílem je rozvíjet odborné znalosti a zkušenosti studentů. Časopis je dodáván na Západočeskou univerzitu v Plzni, ČVUT v Praze, VUT v Brně, Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava, Univerzitu Pardubice a Univerzitu v Žilině. Od roku 2008 se rozšíří seznam distribučních míst také o Technickou univerzitu v Liberci.