„Paní profesorka Králíčková se od počátku své profesní dráhy věnuje tématům na průsečíku embryologie, gynekologie a porodnictví. Zaměřuje se na studium příčin neplodnosti a selhání léčby neplodných párů. Sleduje geneticky podmíněné příčiny, například vliv konkrétních mutací a vliv škodlivin v životním prostředí,“ uvedl primátor města Plzně Martin Baxa.

Králíčková pracuje od roku 1996 na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy (UK) v Plzni a ve FN Plzeň. V Biomedicínském centru a v Ústavu histologie a embryologie Lékařské fakulty UK v Plzni spolupracuje s týmem Jana Nevorala na výzkumu pohlavních buněk.

Václav Marhoul ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje.
FOTO, VIDEO: Marhoul besedoval v Plzni