Plzeň ocenění uděluje již 30 let vždy při slavnostním zasedání zastupitelstva za významný přínos k objasnění a prosazení principů demokracie, svobody a spravedlnosti, za důstojnou obhajobu lidských práv a svobod prostřednictvím tisku, rozhlasu a televize.

Z rukou primátora města Plzně Romana Zarzyckého ji za svého otce převzal podnikatel, novinář a filantrop Jan Dobrovský. Podnět pro ocenění Luboše Dobrovského podali ředitel Paměti národa Plzeňského kraje Jiří Kunc a biskup plzeňský Tomáš Holub.

Luboš Dobrovský působil od roku 1958 v literárním časopise Plamen, v Literárních novinách a mnoha dalších médiích, a to včetně samizdatových Lidových novin na sklonku 80. let. Podílel se na podzemním vysílání Československého rozhlasu v roce 1968, podepsal Chartu 77 v roce 1976, kterou signoval jako jeden z prvních. Byl aktivně zapojen do činnosti Občanského fóra, jehož se stal mluvčím. Vykonával funkci ministra obrany České a Slovenské federativní republiky i funkci vedoucího Kanceláře prezidenta republiky Václava Havla.

„Dělal věci proto, aby ho obohacovaly a obohacovaly ho tehdy, když to mělo širší význam. Mám z toho velikou radost, jsem vděčný, že táta tu cenu dostane,“ sdělil Jan Dobrovský.

Cena 1. června i slavnostní zasedání zastupitelstva se v Plzni koná na počest 1. června 1953, kdy Plzeňané masově protestovali proti měnové reformě. Řadu laureátů a také události z roku 1953 včetně dobových dokumentů a vzpomínek pamětníků přibližuje nová výstava Den prvního zvonění, která je k vidění v mázhauzu plzeňské radnice.