Tímto směrem má jít nový územní plán města, který se právě připravuje a po schválení (pravděpodobně na podzim r. 2014), bude platit 20 let. Novinkou je také rozčlenění města na 245 lokalit podle místní identity a struktury zástavby. To má znamenat, že každá lokalita charakteristická určitým typem domů, bude respektována a neměla by ji narušovat ´nevhodná´ stavba, například s odlišnou výškou nebo charakterem.

Například na Petrohradě bude možné zastavět v prolukách domy stejného objemu a výšky, ve kterých mohou být byty, úřady nebo hotely. Naopak na Bílé Hoře bude možné stavět převážně rodinné domy velikostí odpovídající těm současným. Halové objekty pro výrobu, sklady a služby budou muset investoři hledat v lokalitách, jako Borská pole, Jateční nebo Škodovka.

Zásadní je pro Plzeň trend bydlení ve městě a ne další rozrůstání do okolních obcí. „Je větší poptávka po bydlení například na Slovanech nebo na Borech. O adresu ve městě stojí i firmy, chtějí být tam, kde je život a funguje veřejná doprava," uvedla ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje Irena Vostracká. Pro město a jeho oživení je to podle ní dobře a právě nový územní plán má umožnit dostavět dnes prázdné proluky nebo obestavět ulice domy.

Příkladem je území u hlavního vlakového nádraží tvořené ulicemi Sirková a Americká (nad podchodem), kde nemá být v budoucnu jen holá křižovatka, ale nová městská zástavba. „Velký potenciál k městské zástavbě má také Pallova ulice, prostor kolem bývalé Bohemie, Pražská ulice nebo místa u autobusového nádraží před Škodovkou a kolem Skvrňanské ulice," vypočítává Vostracká.

Na pořadu dne není ale rozvoj například Jižního Města, což je lokalita mezi Liticemi, Doudlevci a Radobyčicemi. „Možná až v dalším územním plánu," nastínila Vostracká a dodala, že další rozvojové plochy město v současné době nepotřebuje a zainvestování potřebné infrastruktury je navíc velmi finančně náročné.

Předchozí územní plán byl schválený v roce 1995, platil 15 let a město ho každé dva roky aktualizovalo. K novému plánu je připravena řada seminářů a workshopů také pro veřejnost.