Může se zvýšit maximálně o inflaci. Současné vedení města to chápe jako svoji prioritu a vyplývá to i z nových pravidel tvorby cen, kterou k 1. lednu 2015 schválilo Ministerstvo financí ČR. „Plzeň už ale podle těchto pravidel jede, takže se tu nic nezmění," řekl ekonomický náměstek primátora Pavel Kotas (ČSSD). „Troufám si říct, že od roku 2016 do roku 2019 bude stejná cena vody. Jediné, co se může stát, by byla disbalance mezi vodným a stočným, ale finální cena zůstává stejná," uvedl.

Ostatní města v ČR budou muset podle Kotase přizpůsobit ceny novým pravidlům a zároveň nemají v takovém stavu vodárenskou infrastrukturu jako Plzeň. „Nyní jsme cenou vody třetí nebo čtvrté nejdražší město, ale jakmile se zavedou nová pravidla cenotvorby a ostatní města se začnou chovat tak jako my (velké investice do vodárenské infrastruktury), tak se podle mě dostaneme mezi nejlevnější," řekl.

Cena vody v Plzni výrazně vzrostla v roce 2012 kvůli tomu, aby byl celý vodárenský systém samofinancovatelný. „To už dávno platí. V letech 2013 až 2015 zůstala téměř stejná, jen se tam promítá inflace," uvedl. Plzeň tedy zvedla cenu mnohem dříve než ostatní města.

Město převezme od ledna 2016 akciovou společnost Vodárna Plzeň, která nyní patří z 98,3 procenta francouzské skupině Veolia. Za podíl město zaplatí maximálně 710 milionů Kč. Nákup se nepromítne do cen vody.

Plzeň se musela stát do roku 2016 majitelem Vodárny kvůli dotacím EU, z nichž v letech 2005 až 2016 získá přes pět miliard korun. Podmínkami bylo samofinancování systému, zkrácení trvání smlouvy mezi vlastníkem infrastruktury (městem) a provozovatelem (Veolií) a byla také předepsaná tvorba ceny vody.