V krajské metropoli cena vodného a stočného mírně stoupne. Z údajů zveřejněných na webu města Plzně vyplývá, že cena se zvýší jen o 2,6 procenta, tedy o míru inflace. Z dnešních 86,14 Kč/m3 vzroste od nového roku na 88,38 korun za kubík.

Podle technického náměstka primátora města Plzně a předsedy představenstva společnosti Vodárna Plzeň Pavla Šindeláře je hlavním důvodem pro drobný růst ceny vodného a stočného v Plzni zvýšení vstupních nákladů na úpravu pitné a odkanalizování odpadní vody.

Začátkem tohoto týdne schválilo v Klatovech zastupitelstvo výši vodného a stočného pro rok 2019. „Vodné a stočné vyjde v roce 2019 na 65,9 korun za kubík, čili jde o nárůst řádově o tři procenta. Je zčásti zapříčiněn i tím, že jedna koruna z každého kubíku putuje do fondu na budování vodovodu a kanalizace v Točníku. Myslím, že jde jen o mírný nárůst a nadále jsme s vodným a stočným mezi nejlevnějšími,“ řekl starosta Klatov Rudolf Salvetr.

O tři koruny se zvýší cena za kubík vody také na Tachovsku. Navýšení se týká obcí, které hospodaří s vodou prostřednictvím Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech. Více zaplatí uživatelé také za vodoměr. „Cena za odebraný a odkanalizovaný metr krychlový vody bez DPH se v roce 2019 zvýší o přibližně tři koruny na 63,05 Kč. Navýší se také paušální roční poplatky. Za nejmenší a nejčastěji používaný vodoměr budou odběratelé platit ročně 1800 korun bez DPH,“ uvedla mluvčí společnosti Vodakva Karlovy Vary Věra Štafflová s tím, že po přepočtu na jednosložkovou cenu zaplatí spotřebitelé na Tachovsku v průměru 71,69 korun za kubík.

Pokud se ovšem sníží DPH za vodu z 15 % na ohlášených 10 %, vrátí se cena na úroveň letošního roku.

V Domažlicích se ceny vodného a stočného pohybují na částkách 36,20 korun bez DPH za vodné a 32,60 korun bez DPH za stočné. Holýšov měl na rok 2018 stanovené ceny ve výši 33,12 a 25,80 korun bez DPH za vodné a stočné. To se však od příštího roku změní. Zastupitelstvo dne 10. prosince odhlasovalo změnu cen vodného na 43,10 Kč a stočného na 31,74 Kč.

V Rokycanech se cena za krychlový metr pravděpodobně nezmění a zůstane na částce 93,43 Kč. Z toho vodné činí 55,01 korun a stočné 38,42 Kč. V úterý budou záležitost posuzovat radní. (pro, dl, jk, kůt, hav)