Po čtyřech letech Plzeň opět hledá nejkvalitnější novostavby dokončené v letech 2014-2017. Stavby může na Útvaru koncepce a rozvoje přihlásit kdokoliv, návrhy bude posuzovat odborná porota složená z mimoplzeňských architektů. Cenu udělí primátor na slavnostním večeru 12. dubna.

"Architektura byla před rokem 1989 otloukánkem, pak se zase vyrojily ceny za literaturu, za detektivky, romány, za výtvarnictví," poznamenala plzeňská architektka Anna Hostičková. Upozornila na výjimečnou osobnost Hanuše Zápala, jednoho z nejvýznamnějších architektů meziválečné Plzně, po němž je cena pojmenovaná. "Chtěla jsem, aby po něm byla pojmenovaná některá ulice, ale pak jsem si uvědomila, že nadšení lidí, kteří po revoluci měnili doklady kvůli novým ulicím, je pryč," podotkla Anna Hostičková s tím, že máme tedy Cenu Hanuše Zápala, jehož stavby byly pokrokové z hlediska techniky i použitého materiálu, patří sem například krematorium s kolumbáriem na Ústředním hřbitově nebo Benešova škola na Doudlevecké třídě.

„Cílem ceny je především vzbudit zájem veřejnosti i investorů o to, aby vytvářeli architektonicky kvalitní novostavby stejně, jako to ve své době činil právě architekt Zápal. Snahou je rovněž rozproudit v Plzni diskuzi nad odkazem architektury i její současnou tváří. Součástí soutěže bude také tradiční výstava nominovaných staveb,“ uvedla zástupkyně ředitelky Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Stanislava Maronová.

„Písemný návrh na nominaci může podat kdokoliv se souhlasem autora a vlastníka stavby a s dalšími náležitostmi, které jsou uvedeny na webu Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně ukr.plzen.eu a webu města Plzně plzen.eu. Návrhy přijímáme do konce února 2018 písemně nebo prostřednictvím formuláře na uvedených webech,“ dodala říká k pravidlům architektka Irena Langová.

O udělení ceny rozhoduje primátor města Plzně na základě doporučení odborné poroty, která posuzuje navržená díla na nominaci. Letos to bude například architekt Jaroslav Šafr nebo Ondřej Císler, autor plzeňských zlatých kašen.

Cena Hanuše Zápala hledá a hodnotí nejkvalitnější stavby reprezentující soudobou architektonickou tvorbu v Plzni a podporuje rozvoj stavební kultury města. Cena je vyhlašována jednou za čtyři roky a tvoří ji grafický list a 100 tisícová finanční odměna.

Poprvé byla cena udělena architektům Václavu Ulčovi a Radku Dragounovi za požární stanici na Košutce, pak architektu Karlu Hanzlíkovi za plzeňský vědeckotechnologický park a naposledy Janu Štípkovi za budovu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara.