„ÚZSVM převzal budovu bývalého plicního pavilonu od FN Plzeň v březnu roku 2021. V době převzetí byla budova již více než 20 let nevyužívána. Vzhledem k tomu, že tento objekt byl pro ÚZSVM nepotřebný, nabídli jsme ho v souladu se zákonem nejprve jiným státním institucím k bezplatnému převzetí. Jelikož žádná z nich o něj neprojevila zájem, začali jsme hledat definitivního vlastníka mimo stát, a to prostřednictvím transparentního výběrového řízení s následnou aukcí,“ řekla mluvčí ÚZSVM Michaela Tesařová.

Do prvního kola výběrového řízení, v němž byla minimální cena stanovena na 7,5 milionu korun, se přihlásil jeden zájemce, který za tento objekt nabídl 7,6 milionu korun. Jelikož splnil všechna kritéria výběrového řízení, stal se jeho vítězem.

„Podle našich informací plánuje nový majitel objekt zrekonstruovat a vybudovat zde specializované zařízení zaměřené na poskytování péče osobám s Alzheimerovou chorobou. Věříme, že tomuto objektu brzy vdechne nový život,“ dodala Tesařová.

Budova byla vystavěna v roce 1917, má dvě nadzemní podlaží a suterén. Celková plocha činí tři tisíce metrů čtverečních. Plicní oddělení se před více jak 20 lety přestěhovalo do FN Plzeň Lochotín a budova tak zůstala nevyužívaná. Do nemocničního areálu na Lochotíně by se měly za několik let postupně přesunout všechny oddělení a kliniky z borské části. „Co se týče budov v borském areálu, vše je závislé na výstavbě nového pavilonu chirurgických oborů a následně i pavilonu infekčních chorob v lochotínském areálu. Nyní probíhají úkony spojené se získáním stavebního povolení a projektové práce pro výběr zhotovitele stavby pavilonu chirurgických oborů,“ uvedla mluvčí FN Plzeň Gabriela Levorová.

„Generel FN Plzeň předpokládá postupný přesun všech oddělení a klinik z borské části (II. interní klinika, infekční a plicní klinika, ORL, kožní a urologie). Oddělení, která nyní sídlí v bývalé vojenské nemocnici zůstanou ve svých prostorách zachována a budou poskytovat zdravotní péči i nadále. Jde o interní a chirurgické oddělení, léčebnu dlouhodobě nemocných, pobytovou sociální péči, ARO a další. V této chvíli nejsme schopni představit přesnou časovou osu přesunů, ale jedná se o období několika let," řekla Levorová.