Bývalá konzeratoř v Masarykově ulici se má proměnit v karanténní místo pro lidi bez domova. Obvod žádá město o seznámení s projektem a jeho přípravou, stejně jako zajištění bezpečnosti obyvatel v dané lokalitě.

„Městský obvod Plzeň 4 není vlastníkem budovy, a tudíž nemá žádné zákonné pravomoci do celého procesu zasahovat. Obvod byl de facto postaven před hotovou věc. Uvědomujeme si závažnost současné situace a rozhodnutí města Plzně respektujeme. Zároveň ale žádáme město, aby zajistilo bezpečnost obyvatel v dané lokalitě, a to jak řádným zajištěním objektu, tak posílením hlídek městské policie v dané lokalitě,“ říká starosta Tomáš Soukup (ANO).

Město již v úterý začalo objekt upravovat. Boční vchod do budovy byl obehnán páskou.

„Objekt ani lokalita v centru Doubravky podle nás nejsou vhodné k tomu, aby se z budovy stalo azylové místo nebo ubytovna. Budeme proto po městu požadovat záruky, aby k takovému záměru nedošlo, a objekt skutečně fungoval jen jako karanténní místo. Zatím se bohužel řadu informací dozvídáme až z médií, což považujeme minimálně za nešťastné. Apelujeme proto na radního města Plzně pro bezpečnost, aby nás s projektem a jeho přípravou detailně seznámil. My jsme připraveni s městem jednat a nabídnout mu pomoc s přípravou projektu,“ dodává místostarosta obvodu Zdeněk Mádr (ODS).

Městský obvod podle něj rovněž věří, že se jedná pouze o dočasné využití budovy, a město splní svůj slib vybudovat z objektu nový úřad městského obvodu. O zahájení rekonstrukce budovy rozhodne prosincové zastupitelstvo města Plzně, na kterém bude schvalován rozpočet pro rok 2021.