„Budeme vycházet ze znaleckého posudku na cenu nemovitosti. Pokud lidé projeví zájem, předložíme návrh na odkoupení nemovitosti zastupitelstvu,“ potvrdil Tichý. Reagoval tím na výtky některých členů zastupitelstva, že město chystá prodeje domů bez toho, aby o tom nájemníky dopředu informovalo.

Jen při dubnovém jednání zastupitelů byl odsouhlasen prodej několika činžovních domů ve městě. Jde například o domy v Barrandově, Lobezské, Rumburské, Guldenerově, Hřímalého, Nerudově, Havlíčkově nebo Pražské ulici. Prodávat se však zatím nebude objekt v Tylově ulici 51, kde má město majetkový podíl. Transakce byla stažena z prodeje. „Město by se mělo naopak pokusit získat do majetku celý objekt a až poté uvažovat o prodeji. Nakládat s celým domem je výhodnější než jen s jeho částí,“ prohlásil zastupitel za ODS Roman Jurečko, který stažení materiálu navrhl.

Někteří nájemníci bytů z činžáků na prodej se obávají toho, že se budou muset stěhovat. „Uvažovali bychom o odkoupení našeho bytu, ne celého domu. Bydlíme tu asi 25 let a jsme už v důchodu,“ potvrdila jedna z nájemnic z Nerudovy ulice. Jenže prodat jen byt město nechce. „To není možné. Jednotlivé byty k odkoupení nejsou,“ prohlásil Tichý.

Kromě činžáků se nejspíš schyluje také k prodeji nyní prázdného domu na rohu Americké a Prokopovy ulice, kde sídlil za komunismu krajský výbor KSČ. „Opakovaně nás oslovil soukromý investor, jemuž patří sousední objekt mlýnů v Prokopově ulici,“ potvrdil Tichý. Firma hovoří o vybudování multifunkčního objektu ve vnitrobloku ulic Americká, Purkyňova, Prokopova a Resslova několik let, s městem se však zatím nedohodla. „Naposledy jsme jednali před několika týdny a měli dodat určitá doplnění svých záměrů,“ vysvětlil Tichý. Dodal, že pokud se obě strany nedomluví, mohl by se objekt prodat rovněž veřejnou soutěží nebo v dobrovolné dražbě.

Město se nedávno zbavilo kvůli pozemkům vykupovaným pro tramvajovou trať na Borská pole také lukrativního činžáku U Mrakodrapu. Jde o dům v Goethově ulici se zavedenou rybárnou, občerstvením, zdravotnickými potřebami a řadou bytů v patrech objektu.