Zároveň vytvoří speciální fond bytové výstavby, v němž si začne připravovat peníze na realizaci projektů. Cílem radnice je vlastnit časem až osm procent všech bytů na území města.

„Nové byty jsou určené nejen pro seniory, mladé rodiny s dětmi a hendikepované, ale i pro profesní skupiny IZS, jako jsou hasiči, policisté nebo zdravotní sestry,“ upřesňuje primátor města Roman Zarzycký.

Podle něj je systémové řešení na podporu a rozšíření bydlení jednou z priorit krajské metropole. Z hlediska stavební připravenosti jsou aktuálně pro realizaci nejvíce vhodné projekty bytového domu v ulici Kreutzmannova na Zátiší a bloku domů na Světovaru.

Do Plzně se sjelo čtyřiadvacet moravských vinařů, aby se zúčastnili tradičního Plzeňského festivalu vína.
Plzeňský festival vína přilákal do centra města stovky lidí

„Počítáme s vícezdrojovým financováním, kdy budeme chtít na výstavbu využít i úvěr a nevylučujeme čerpání dotací, pokud by se ukázaly jako vhodné pro náš záměr,“ dodává radní pro bytovou oblast Světlana Budková.

Současný odhad celkových nákladů na první připravené projekty je 787 milionů korun včetně DPH. Finance chce město zajistit nejen ze svých zdrojů, plánuje si také vzít úvěr ve výši 315 milionů korun, a to se splatností na dobu 20 let, kdy jej bude splácet výnosy z pronájmu bytů. Z vlastních zdrojů zatím Plzeň připravila na letošní a další dva roky celkem 300 milionů korun, dlouhodobě pak počítá s pravidelnou částkou 100 milionů korun i v dalších letech.

Projekt Bytový dům Kreuzmannova
Aktuálně se zpracovává projektová dokumentace, kterou zadal Odbor investic Magistrátu města Plzně, hotova by měla být v srpnu. Podána byla žádost o stavební povolení. Jedná se o výstavbu nového bytového domu na nezastavěné ploše na Zátiší pro vybrané cílové skupiny. V objektu se bude nacházet 17 bytů o dispozici 1+kk, 1+1, 2+kk a 3+kk o ploše od 49 m2 do 66 m2 . V místě vznikne i nebytový prostor se zahradou, vhodný např. pro dětskou skupinu.

Projekt Světovar – blok A5
Aktuálně se zpracovává projektová dokumentace, kterou zadal Odbor investic Magistrátu města Plzně, hotova by měla být v srpnu. Podána byla žádost o stavební povolení. Jedná se o výstavbu objektu s byty pro vybrané cílové skupiny. V přízemí objektu se budou nacházet nebytové prostory pro služebnu městské policie. Studií je navržen objekt A5 se 40 byty o dispozicích 1+kk a 2+kk s plochou 37 m2 do 59 m2 . Parkování bude zajištěno v podzemním parkovišti pod objektem.

Projekt Světovar – blok A1 až A4
Je zpracována studie. Aktuálně probíhá výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně vydání stavebního povolení a následně zhotovení dokumentace pro provedení stavby, kterou zadal Odbor investic Magistrátu města Plzně. V rámci studie bylo navrženo 68 bytů o dispozicích 1+kk, 2+kk a 3+kk s plochou od 46 m2 do 82 m2. Celé 1. nadzemní podlaží bude sloužit jako nebytový prostor, např. obchod. Parkování bude částečně zajištěno v podzemním parkovišti, částečně v nově budovaném parkovacím domě.