Na téměř pět kilometrů dlouhém vyasfaltovaném úseku najdou i několik odpočívek s lavičkami, stoly a stojany na kola. Slavnostně otevřít unikátní cyklostezku přijely desítky cyklistů, mezi nimi i Mirek a Jitka z Nýřan. Jako jediní však přijeli na dvojkole. „Byli jsme tu neoficiálně už včera, abychom si to v klidu projeli celé. Trasa je to pěkná, bez velkého převýšení, ale mám hned jednu výtku, která se týká uložení bicyklů. Jsou tu nešťastné držáky, které ničí výplet kol. Myslím že u takového projektu by měl být odborník, aby navrhl, jak správně zaparkovat kolo,“ všímá si Mirek.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

Celková délka cyklostezky je 5,8 kilometru, protože se do ní započítává i úsek Chlumek – Bukovec, jehož délka činí téměř jeden kilometr. Cyklostezka Bukovec – Chrást pak navazuje v Bukovci na cyklotrasu č. 3 Klubu českých turistů a přes dva mosty směřuje k obci Chrást. Tam ústí na účelovou a místní komunikaci a pokračuje po silniční cyklotrase 2153 Cheznovice – Chrást.

„Vybudování této cyklostezky má pro nás obrovský význam. Lidé se budou dopravovat do krajského města za prací, kulturou, nákupy nebo sportem, příjemným lesem bez dopravních prostředků, které znečišťují okolní ovzduší. Krásná procházka nebo vyjížďka na kole s možností odpočinku přímo v lese je lákavou nabídkou pro nás všechny i pro ostatní nejbližší obce, třeba Dýšinou, Kyšice, Smědčice, Bušovice, Dolany nebo Druztovou,“ říká starosta Chrástu Ladislav Bohuslav.

Investorem celé stavby je Plzeňský kraj, který ji zajišťoval prostřednictvím Správy a údržby silnic Plzeňského kraje. Samotná jednání se Správou železnic nebyla vůbec jednoduchá. Řešilo se například, co s kolejemi, kdo si je vezme nebo kdo je zaplatí. „Laicky a stavebně to vypadalo jako jednoduchá stavba, ale právně to bylo takříkajíc na dlouhé lokte. Proto jsem rád, že se nám to podařilo vybojovat a že se podaří propojit cyklostezku až do Plzně a do Štruncových sadů, kde se cyklostezky setkávají,“ připomíná hejtman Rudolf Špoták.

Poslední chybějící část cyklostezky, která propojuje Plzeň a Nýřany, je hotová
Stavbu zkomplikoval bobr, ale nová cyklostezka je hotová

Práce na cyklostezce Bukovec – Chrást byly zahájeny začátkem února 2024 a její trasa se brzy dočká prodloužení ve směru na Plzeň o 1,5 kilometru dlouhý úsek až do Doubravky. Ten zajišťuje na rozdíl od právě otevřeného „krajského“ úseku město Plzeň.

„Doufám, že se po ní ještě letos svezeme. Máme vysoutěženou firmu, která stavbu provede, ale bohužel ještě nemáme stavební povolení, protože se jeden vlastník sousedního pozemku proti tomu odvolal. Práce zahájíme hned, jakmile si s tím stavební úřad poradí. Pak by mohlo být do dvou měsíců hotovo,“ věří náměstek primátora Aleš Tolar s tím, že městská část cyklostezky bude široká 6,5 metru na rozdíl od té krajské, která je o tři metry užší. To proto, aby se v místě, kde se dá očekávat větší zájem lidí, mohl stavebně oddělit prostor cyklistů od pěších a in-line bruslařů. U Ejpovického tunelu pak vznikne v místě navážky po jeho hloubení sportovně relaxační areál.

Celkové stavební náklady na stavbu cyklostezky mezi Bukovcem a Chrástem byly 36 milionů korun včetně DPH, přičemž dotace Evropské unie činila 70 procent, 15 procent bylo hrazeno ze státního rozpočtu a zbylých 15 procent hradil Plzeňský kraj z vlastního rozpočtu.