Brownfields, v překladu hnědá pole, jsou opuštěné a zchátralé pozemky a objekty. Často jsou to bývalé průmyslové areály nebo vojenské komplexy. Představují zásadní problém v udržitelném rozvoji měst a obcí hlavně kvůli ekologické zátěži. Na jednu stranou jsou tato místa velké rozlohy vhodná k budování projektů, jsou však často spojená s nejasnými majetkovými poměry.

Typickým příkladem je bývalá porodnice na Slovanech. Město se nedohodlo se státem, od kterého mělo budovu získat. „Plzeň měla velký zájem vybudovat zde domov pro seniory. Nakonec objekt koupila společnost Petranox, která vyslovila stejný plán,“ řekla tajemnice Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Helena Müllerová. Čas běží, budova chátrá a lidé žijící v sousedství mají obavy.

„I když je to soukromý pozemek, stahují se do okolí bezdomovci a hlavně máme strach, aby tady nevznikla další ubytovna,“ řekl Petr Racek.

Revitalizace opuštěných míst je podporována z fondů Evropské unie. Mohou je využít zejména podnikatelé, kteří nechtějí investovat do výstavby nových objektů. Je ale těžké přilákat investory. „V kasárnách na Světovaru postavil soukromý investor bytový dům, další je v jednání. Do této oblasti investuje i město,“ řekla Irena Langová z ateliéru urbanismu a architektury.

Databáze CzechInvest eviduje v kraji 21 zastaralých ploch či objektů. Podle Plzeňanů je největší škoda budovy bývalých městských lázní a hned poté výše zmíněné porodnice.

Několik míst Plzeň úspěšně obnovila. Například budovu vlakového nádraží na Jižním Předměstí, dnešní Moving Station, a místo jídelny pro zaměstnance Škoda vznikla dnešní Techmania Science center.

Kristýna Žítková