Kvůli tomu ustavila univerzita Etický panel složený z osmi vědců několika oborů. Ten v polovině září vydal rozhodnutí, že Budil se plagiátorství nedopustil. Komise však našla v určitých Budilových publikacích některá závažná pochybení.

Budil podle informací z tisku tuto kauzu se svým odchodem z postu prorektora nespojuje. Hodlá se vrátit na Filozofickou fakultu ZČU a tvrdí, že svůj návrat na školu, v jejímž čele stál ve funkci děkana mezi lety 1999 až 2005, delší dobu plánoval.

Rektor ZČU Josef Průša uvedl, že Budilovo rozhodnutí odejít z postu prorektora prospěje Budilovi i univerzitě. Budilovi prý odchod z postu prorektora nenavrhoval.

Celá kauza Budil začala v dubnu, kdy prorektora obvinil z plagiátorství kanadský profesor David Scheffel. Ten na Budilově příkladu kritizoval český citační úzus . Podle Scheffela Budil použil ve své práci celé části jeho článku, aniž je označil za převzaté. Budil na jeho kritiku reagoval tak, že vše vzniklo při komunikaci s editory. „Věřím, že vyjde obsáhlejší zpráva etického panelu,“ uvedl po rozhodnutí panelu děkan Filosofické fakulty ZČU Ladislav Cabada. To Průša slíbil.

Cabada hodlá kandidovat na funkci děkana i pro příští funkční období začínající příští rok na jaře. Svoji kandidaturu ale oznámil i Budil.