V roce 2019 má Plzeňský kraj v plánu rozšířit základní dopravní obslužnost u vlaků a autobusů. Posílení v dopravě se týká hlavně vlaků spěšných, osobních a v některých případech i rychlíků.

„Rada kraje schválila rozsah základní dopravní obslužnosti zabezpečovaný veřejnou drážní dopravou kategoriemi vlaků spěšných a osobních,“ uvedl hejtman Josef Bernard (ČSSD).

Posílení dopravní obslužnosti se v několika případech dotkne i rychlíků, a to na železniční trati Plzeň Klatovy Železná Ruda a na trati Plzeň Žatec.

Vlaková a autobusová doprava by se měla v příštím roce navýšit až o sedm procent.

„Na jednání souhlasila rada kraje s rozsahem ve výši 5,4 milionu vlakových kilometrů a rozsahem základní dopravní obslužnosti území kraje veřejnou linkovou dopravou v příštím roce v rozsahu 15 958 tisíc kilometrů,“ dodal Bernard.

Kraj se chce i v roce 2019 zaměřovat na zkvalitňování dopravy prostřednictvím přestupních terminálů, aby nefungovala železniční a autobusová doprava paralelně, ale aby byly naopak systémy veřejné dopravy více propojené a co nejvíce zkracovaly dobu přestupu.

Do oblasti dopravy je na příští rok vyčleněno z krajského rozpočtu opět nejvíce peněz. „Jen na dopravní obslužnost vydá kraj 542 milionů korun,“ uvedla ekonomická náměstkyně hejtmana Marcela Krejsová (ODS).