Hynek Brom, který tuto funkci zastával doposud, k 2. listopadu na svou pozici rezignoval. Důvodem byla nabídka nového pracovního místa místopředsedy Úřadu pro hospodářskou soutěž v Brně. Kandidátkou na starostku je předsedkyně kontrolního a finančního výboru ODS, zastupitelka doubraveckého obvodu, grafička Jarmila Jakubcová.

„Se svojí kandidaturou souhlasím, zatím je to ale příliš čerstvá informace i pro mě. Ve středu jsem byla teprve navržena na místním sněmu ODS a ve čtvrtek mi byla důvěra projevena oficiálně,“ říká Jakubcová. Kvůli mandátu je připravena vzdát se práce ve vlastní grafické firmě. Už má za sebou náročné školení v Praze, které absolvovala ve čtvrtek, a další ji ještě čekají. Jakubcová je letos zároveň nominována na předsedkyni kontrolní a revizní komise Plzeň–město, v jejímž čele již dříve působila. Na postu předsedkyně kontrolního a finančního výboru ODS je už třetí volební období.

„Ve funkci starosty čtvrtého městského obvodu jsem skončil v pondělí kvůli novému místu,“ potvrdil Brom.

„V přechodném období, tedy od 2. listopadu do 8. prosince, kdy by měl být nový starosta obvodu zvolen, přebírám jeho pravomoci a povinnosti já,“ uvedl místostarosta Doubravky Zdeněk Mádr. Volby se uskuteční tajným hlasováním na prosincovém zasedání zastupitelstva obvodu.