Hlavu ředitelky ZŠ Blovice Dagmar Hitkové žádala na zasedání tamního zastupitelstva opozice i veřejnost, a to kvůli šikaně na škole a dlouhodobému přehlížení problémů. Na bouřlivém jednání se probírala petice občanů žádající odvolání Hitkové, zazněla tvrdá kritika školy i vedení města. Někteří z rodičů otevřeně hovořili o tom, jak byly či jsou jejich děti šikanovány a jaké si nesou následky. Starosta města Robert Zelenka, který byl zvolen za stejné politické uskupení (ŽIJEME BLOVICE) jako Hitková, jež je také zastupitelkou, odmítl, že by vedení města problém neřešilo nebo věci zametalo pod koberec. Sama Hitková přečetla jen zprávu k dění ve škole. Ke svému odvolání, k němuž byla opakovaně vyzvána, se nevyjádřila. Zastupitelstvo ale její odvolání neřešilo, tuto pravomoc má jen městská rada. Uložilo jí proto děním ve škole se zabývat.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

„Petice je naše poslední šance poukázat na problémy, co tam jsou,“ řekla Deníku iniciátorka petice Růžena Beránková Džulinová, podle níž má škola problémů více, přičemž šikana patří mezi nejzávažnější. „Šikana v Blovicích začíná zhruba od čtvrté třídy – drobnými šarvátkami, strkáním, svlékáním kalhot, nepouštěním na záchod. Na druhém stupni to už je pak závažnější. Slovní urážky, vyhrožování po SMS, zneužívání sociálních sítí a podobně,“ vysvětlila. Dodala, že jsou děti, které se bojí chodit do školy. „Už je tu hodně rodičů, kteří kvůli šikaně a neřešení problémů děti přeřadili na jiné školy. Pokud situace zůstane, jaká je, tak budou přibývat,“ tvrdí Beránková Džulinová.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

Petici, žádající odvolání Hitkové, podepsaly stovky obyvatel Blovic a okolí. „Moje dítě bylo obětí psychické šikany, která byla školou zametena pod stůl s tím, že si za to dítě může samo. A bylo mi paní ředitelkou řečeno, že skutková podstata šikany nebyla naplněna, což je nesmysl. Chtěla jsem to řešit a už před rokem jsem se snažila svolat nespokojené rodiče, tehdy se to ale ještě nepodařilo,“ řekla Deníku jedna z maminek. Její jméno redakce zná, ale s ohledem na to, že uvádí citlivé údaje o svých nezletilých dětech, je nebude zveřejňovat, stejně jako v případech dalších rodičů.

Šikanu svých dětí potvrzovali i další, někteří našli odvahu a před zaplněným sálem se postavili k mikrofonu. „Moje starší dcera zažila šikanu před dvěma lety. Dodnes se z toho psychicky nesrovnala, navštěvujeme lékaře, bere léky. Dokonce se jí kvůli tomu rozjely i panické ataky. A můžu vám říct, že pro rodiče to není nic pěkného, když dítě leží dva týdny v nemocnici a nechce ani spát, protože se v době panické ataky bojí, že zemře. Snažili jsme se to řešit s třídní učitelkou, která už na škole nepracuje. Bylo nám řečeno, že dané spolužačky budou potrestány alespoň snížením stupně z chování, ale bohužel to tak nebylo,“ popsala další z matek.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

Právě v den konání zastupitelstva vedení města obdrželo dvě zprávy České školní inspekce (ČŠI), která se zabývala stížnostmi rodičů na šikanu ve škole, nedostatečné řešení bezpečnosti žáků a podobně. Jak informoval tajemník radnice Václav Kybic, ve třech z pěti bodů vyhodnotila ČŠI stížnost jako důvodnou. Na to reagoval opoziční zastupitel Jan Brázda (ANO), který už v minulosti opakovaně upozorňoval na šikanu ve škole. „Vyzývám paní ředitelku, aby vyvodila osobní odpovědnost a rezignovala na funkci,“ prohlásil, za což si vysloužil potlesk.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

Sama Hitková na tuto ani další výzvy k rezignaci nereagovala. Ve své zprávě ale uvedla, že ve škole šikana je a že se řeší. „V letošním školním roce bylo škole oznámeno osm případů ubližování mezi spolužáky, které zákonní zástupci definovali jako šikanu. Šest z těchto případů bylo po prošetření a komunikaci s rodiči vyhodnoceno jako projevy rizikového chování mezi spolužáky. S žáky s tímto chováním nejen z těchto případů, bylo a je nadále pracováno. Byla také udělena kázeňská opatření. Dva případy škola oznámila Policii ČR,“ uvedla a poté si posteskla, že všichni účastníci vzdělávání, tedy žáci i pedagogičtí pracovníci školy, jsou v ohrožení. „Rodiče si chtějí osobně vyřizovat něco s cizími dětmi přímo ve škole nebo v jejím areálu. Mezi dětmi a jejich rodiči se nejen kvůli sociálním sítím, ale také díky medializaci naší školy, šíří řada polopravd, spekulací a nepodložených informací, také dehonestujících výroků,“ prohlásila s tím, že bylo podáno několik trestních oznámení. Na otázku jedné z nespokojených matek, co říká na to, že odpor proti ní je velký a stále sílí, reagovala slovy, že jsou i rodiče, kteří jsou spokojeni. Odmítla se vyjádřit po jednání zastupitelstva i médiím s tím, že odpoví pouze písemně.

Na obranu Hitkové vystoupila zastupitelka Jana Doušová (ŽIJEME BLOVICE), která se opakovaně opřela do médií a kritizovala, že jsou informace o šikaně na škole zveřejňovány, dále jedna z učitelek či jedna z matek, podle níž škola funguje dobře. Zástupkyně ředitelky Lenka Berglová také odmítla kritiku, že ze školy odcházejí učitelé. Podle ní od loňska více pedagogických pracovníků přišlo, než odešlo.

Základní škola v Blovicích, kde policie prověřuje dlouhodobou sexuální šikanu jedné ze žákyň.
Šikana v Blovicích: Policie prověřuje malé tyrany, ale i odpovědnost pedagogů

Starosta Robert Zelenka přiznal, že jsou s Hitkovou přátelé, ale opakovaně odmítl, že by město situaci neřešilo a že by on či kdokoli jiný z vedení Blovic zametal cokoli pod koberec. „Petici se budeme věnovat. Můžeme zde na zastupitelstvu dojít k nějakému závěru, ale nemůžeme dnes dojít k tomu, že tu bude někdo odvolán, to je záležitost městské rady,“ vysvětlil s tím, že je pro to, ať se vše řádně prošetří. „Když se o sobě dočtete, že jste někoho dosadil, že někoho kryjete a podobně, to se mě velice dotklo,“ postěžoval si.

Po třech hodinách byla diskuze k tomuto bodu ukončena a zastupitelstvo přijalo usnesení, v němž uložilo radě, že se musí peticí i děním ve škole zabývat a přijmout adekvátní opatření.

Pro úplnost dodejme to, co na zastupitelstvu nezaznělo. Nejzávažnější případ šikany, jehož obětí byla drobná dívka, která měla být dlouhodobě vystavena ponižování a násilí ze strany tří spolužáků a nucena i k věcem se sexuálním motivem, policie dosud neuzavřela. „Případ se stále prověřuje. Musí být zpracovány znalecké posudky,“ uvedla státní zástupkyně Taťána Ulčová, která případ dozoruje.