Úprava říční vody na požadované parametry se uskuteční v nově vybudované úpravně ve stávajícím areálu čistírny odpadních vod (ČOV) v Jateční ulici. Poté se bude odtud přečerpávat do Velkého boleveckého rybníka.

Současným zdrojem vody této významné plzeňské rekreační plochy je kromě srážek především Bolevecký potok, který však rybník nedokáže dostatečně naplnit. Navíc pokračuje v okolí nádrže další urbanizační činnost, která přispívá ke snížení dotace nivy rybníka srážkovou vodou. Město tedy rozhodlo o zahájení kroků k záchraně rybníka a jeho doplnění vodou z jiných zdrojů.

„Navrženy a prozkoumávány byly tři možnosti. Uvažovalo se o vodě čerpané z nově provedených vrtů v areálu stávající ČOV, dále o upravené vodě z blízké řeky Berounky a třetí možností bylo doplnění rybníka přečištěnou vodou z ČOV. Jako nejvhodnější se ukázalo dotovat rybník vodou z Berounky,“ uvedl technický náměstek primátora Pavel Šindelář. Podle něj investice do tohoto projektu představuje dle současného odhadu zhruba 30 milionů korun. Do konce října 2021 by měla být zpracována projektová dokumentace. Rybník by se mohl začít doplňovat vodou z Berounky v druhé polovině roku 2022.

Pokles hladiny rybníka je vykazován od mimořádně suchého roku 2017. Tehdy došlo k jejímu snížení asi o 50 centimetrů, v roce 2019 byl zaznamenán pokles o 90 centimetrů. V listopadu 2020 byla hladina rybníka již asi 1,35 metru pod dlouhodobým normálem. „I když rok 2020 již nebyl považován za suchý, docházelo k dalšímu poklesu hladiny. Je tedy evidentní, že nádrž má spojitost s hladinou podzemní vody. Ta v minulých letech klesla na velmi nízkou úroveň a v loňském roce nebyla saturována,“ upřesnil technický náměstek. V rybníku ubylo celkem 600 tisíc metrů krychlových vody.

Loni na jaře byl proveden zkušební vrt v areálu ČOV a byla zkoumána jeho vydatnost a složení vody. Voda byla poměrně kvalitní, avšak vydatnost vrtu byla nedostatečná (mezi 0,6 – 0,8 l/s). K doplnění rybníka je zapotřebí minimální vydatnosti zdroje 15 l/s. „Aby se mohlo do rybníka dostat potřebné množství vody, muselo by být provedeno minimálně 20 vrtů, což by zabralo celý rozvojový pozemek areálu ČOV,“ vysvětlil náměstek pro životní prostředí Michal Vozobule.