Snižování hladiny Velkého boleveckého rybníka vlivem sucha je v Plzni velkým tématem především v několika posledních letech. Město Plzeň v loňském roce rozhodlo, že do svého více než padesátihektarového rybníka bude doplňovat přečištěnou vodu z nedaleké řeky Berounky.

Dopouštění Boleváku v pátek odstartovalo. Projekt doplnění vody do Boleváku je podle plzeňského primátora Pavla Šindeláře v rámci České republiky jedinečný. „Bude se u nás totiž čerpat přečištěná voda do rekreačního rybníka, aby se udržela hladina pro koupání. Jsem rád, že je hotovo přibližně šest set metrů potrubí, kterým voda poteče od Berounky přes úpravnu vody v areálu čistírny až k hrázi, a může začít čerpání. Doplňovat vodu bude možné až deset měsíců v roce v objemu až 20 l/vteřinu při zachování průtoku 4,46 m3/s v Berounce,“ uvedl primátor Plzně Pavel Šindelář.

„Letošní tropické dny doslova vysávaly vodu z našich rybníků, ke snížení hladiny o jeden centimetr stačilo Boleváku jen několik dní. Pokud bychom mohli vodu dopouštět, doplnili bychom rybník o chybějící centimetr vody přibližně za tři dny provozu a stálo by nás to necelých 90 tisíc korun. Podle odborníků ale bude voda z Berounky nejprve sanovat podzemní vody, a tak se hladina rybníka nejspíše začne zvedat až později. Markantnější by to mělo být v zimě, kdy jsou nižší teploty, a tedy i nižší odpar vody. Podle matematických modelů se z Boleváku odpaří až 200 tisíc kubických metrů vody za rok. Než se hladina dostane na dlouhodobý normál, může to trvat i několik let. Úpravnu bude možné v případě potřeby odstavit a opět zapojit bez nutných nákladů na zakonzervování, řešení je tedy dlouhodobé a v podstatě trvalé,“ informoval náměstek primátora pro dopravu a životní prostředí Michal Vozobule.

Podle hydrobiologa Jindřicha Durase se hladina Boleváku snížila za uplynulých pět let o více než 1,3 metru. „Na své dlouhodobé minimum se dostala teď v srpnu, kdy klesla 1,33 metru pod dlouhodobý normál. Naposledy byla v normálu na jaře 2017. Dá se čekat, že bude tak tři roky trvat, než se Bolevák dostane zase na 'svoji' hladinu,“ vysvětlil Duras.

Pokles hladiny při letošním srpnovém minimu představoval úbytek vody ve výši asi 515 243 kubických metrů. Spolu s podzemní vodou chybí podle odhadů v rybníce již asi 700 000 kubických metrů vody.

O způsobu, jak doplnit vodu do Velkého boleveckého rybníka, rozhodli zastupitelé města ze tří nabízených variant: čerpání vody z vrtů, z čistírny odpadních vod nebo dočerpávání upravené vody z Berounky. Zvolené řešení bylo ekonomicky výhodnější a umožňovalo dodávat do Velkého boleveckého rybníka dostatečné množství vody. Pro ekosystém rybníka je zásadní, aby se čistá voda zde neznečistila sloučeninami fosforu, bakteriologicky, organickými mikrokontaminanty, jako jsou zbytky léčiv, hormonální látky atd., a aby se do rybníků nezavlekl račí mor prostřednictvím spór (velikost 0,4 µm).

Na tyto faktory byla navržena také úpravna vody umístěná v areálu ČOV Plzeň. „Díky navržené technologii umožňující úpravu v kvalitě pitné vody je na ploše přibližně 10krát menší, než běžné úpravny využívající k úpravě vody pískové filtry,“ uvedl hlavní technolog dodavatele technologie čištění vody Kryštof Hnojna z firmy ENVI-PUR. Velký bolevecký rybník tak bude dostávat vodu podobného složení, jako v něm již je.

Za objekt na jímání vody z řeky Berounky a zařízení na její čištění i potrubí, které vodu povede, Plzeň zaplatí 60,2 milionu korun.