V budově vznikne výukové středisko judaismu, výstavní prostory, multikulturní sál, ale i rituální židovská lázeň mikve. O budoucnosti historického objektu rozhodne ministerstvo pro místní rozvoj už v září.

Další projekt
Federace židovských obcí v ČR v červnu požádala ministerstvo pro regionální rozvoj o 151 milionů korun. Tato suma by měla pokrýt náklady na opravy 5 synagog v Čechách (konkrétně v Písku, Rychnově nad Kněžnou, Čáslavi, Neveklově u Benešova a Polici u Jemnice) a jednoho rabínského domu v Plzni. Pokud ministerstvo projekt schválí, musí se rekonstrukce provést nejpozději do roku 2015.  

Sotva skončily práce na Staré synagoze, jež byla slavnostně znovuotevřena v polovině června, pustila se Židovská obec Plzeň do další záchranné akce. Novou podobu by chtěla dát rabínskému domu nacházejícímu se v Palackého ulici. Stavba novorománského slohu s novorenesančními prvky pochází z konce 19. století. Původně fungovala jako ubytování pro rabína a společenské prostory pro židovskou obec. „Už před druhou světovou válkou ale přestala sloužit původnímu účelu. Po válce byl dům adaptován pro potřeby potravinářských laboratoří a při úpravách v něm byla provedena řada necitlivých zásahů," nastínil inženýr Antonín Švehla z Ateliéru Soukup, který má projekt na starosti.

Po revoluci sice plzeňská židovská obec dostala objekt zpátky, nicméně kvůli finanční nouzi neměla na jeho opravu dostatek prostředků. Té by se měl po letech rabínský dům dočkat snad už letos. „Ke konci června jsme přes Federaci židovských obcí v ČR odevzdali potřebné dokumenty," upřesnila plzeňská předsedkyně Eva Štixová. Verdikt by mělo ministerstvo pro místní rozvoj sdělit v září.

Stará synagoga
V Plzni byla v polovině června znovuotevřena Stará synagoga, jejíž opravy se vyšplhaly na 32 milionů korun. Kompletní rekonstrukce mohla být realizována díky projektu Revitalizace židovských památek v České republice – 10 hvězd.  

V současnosti je objekt v dezolátním stavu. Získá-li Židovská obec Plzeň potřebných několik desítek milionů korun, projde budova kompletní rekonstrukcí. V suterénu se vybuduje rituální židovská lázeň mikve, na kterou lidé mohou narazit už pouze v několika českých lokalitách. Přízemí se promění v návštěvnické centrum. „Ve druhém patře se bude nacházet multifunkční sál, v obou podlažích pak expoziční prostory, v nichž bude výstava zaměřená na židovskou tematiku a právo," upřesnil Švehla. Kvůli dřevomorce je nutné udělat nový krov a také kompletně stropy. Právě podkroví pak bude sloužit jako zázemí pro lektory a vzdělávací centrum, kde se bude vyučovat judaismus.