Nasbírali 128 tun papíru, 90 tun plastu, 95 tun skla, 0,6 tuny nápojového kartonu a 15 tun kovů. Na hlavu tak průměrně v Blovicích připadá 30 kilo odevzdaného papíru, 21 kilogramů plastů a 23 kilo skla. Přičemž v kraji průměrně na osobu vychází 19 kilo nasbíraného papíru, 15 kilogramů plastů a 14 kilo skla. V Blovicích se nachází 114 nádob na papír, 135 nádob na plasty a 109 nádob na sklo.